Poziv NALAS-a za dostavljanje ponuda – Izrada sadržaja za e-obuku: Uvod u upravljanje imovinom u oblasti voda
26.05.2015

NALAS logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) je, u okviru projekta „Upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi“, uz podršku Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga, objavio poziv zainteresovanim organizacijama/kompanijama za pružanje profesionalnih usluga na izradi sadržaja za elektronsku obuku o Uvodu u upravljanje imovinom u oblasti voda.

Ponude se dostavljaju u elektronskoj formi najkasnije do 5. juna 2015. godine (petak), 16:00 (CET) na info@nalas.eu.

Svi detalji koje ponuda treba da sadrži nalaze se u:

Pozivu za dostavljanje ponuda_kurs o upravljanju imovinom (PDF dokument na engleskom jeziku)

Kategorija: