March, 2014

Petnaesti broj biltena “Naša Zajednica”

31.03.2014

Pages from ZOCG15_final01-2Iz štampe je izašao petnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

U ovom broju, bilten informiše o aktivnostima koje su u skladu sa Programom rada Zajednice opština za 2014. godinu planirane da se realizuju tokom ove godine, a predstavljena je i Inicijativa za obrazovanje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koju je Vladi Crne Gore podnio Upravni odbor Zajednice opština. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Samirom Agovićem, predsjednikom novoformirane Opštine Petnjica. Nadalje, čitaoci „Naše Zajednice“ se u ovom broju mogu informisati o odobrenim projektima u okviru poziva Delegacije Evropske unije za dodjelu grantova za međuopštinske projekte. Predstavljeno je Izjašnjenje Zajednice opština na Nacrt Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2014-2018. godine, kao i aktivnosti na realizaciji Programa ToT u organizaciji LOGINTS projekta

Promocija projekta “Evropski regioni i socijalna inkluzija”

31.03.2014

evropska unija - logoGrađani imaju važnu ulogu u podizanju svijesti o evropskom identitetu i stvaranju osjećaja pripadnosti evropskoj zajednici. Oni osnažuju proces evropskih integracija i zato se aktivno učešće i promocija učešća građana EU navodi kao jedan od glavnih ciljeva evropske perspektive. Evropa za građane je program koji je sačinjen 2006.godine da promoviše aktivno učešće građana u Evropi. Od tada, on obavlja važnu ulogu, jer podstiče proces približavanja Evrope svojim građanima.

Održana sjednica Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti

28.03.2014

Copy of Sjednica kom. za pros. planiranje. 28.05.2014Povodom pripreme izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština Crne Gore održala je sjednicu 28.03.2014.godine u Podgorici.

Predsjednik Komisije Oliver Marković, koji je istovremeno i predstavnik Zajednice opština u Radnoj grupi Ministarstva održivog razvoja i turizma koja radi na pripremi novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, informisao je članove Komisije o toku priprema i aktivnostima na izmjeni važećeg zakona.

Trodnevna obuka na temu “Liderstvo i rukovođenje u lokalnoj samoupravi”

14.03.2014

respaZajednica opština je u okviru realizacije Projekta „Podrška implementaciji Nacionalne trening strategije u lokalnoj samoupravi“ (LOGINTS), organizovala trodnevnu obuku na temu „Liderstvo i rukovođenje u lokalnoj samoupravi“. Obuka je održana u Danilovgradu, u ReSPA-i, od 12. do 14. marta, a polaznici su bili iz opština južnog i centralnog regiona. Iako je ova tema značajna za jedinice lokalne samouprave, broj onih koji su pohađali obuku je bio manji nego što je očekivano. 

Predavač na obuci je bio g-din Džon Džekson, međunarodni ekspert iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, uz podršku lokalnih trenera koji su prošli program treninga trenera (ToT program), g-đa Biljana Pinjatić i g-đica Bojana Laković.

NALAS traži projektnog menadžera za projekte iz oblasti vodosnabdjevanja

11.03.2014

NALAS-logo Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), sa sjedištem u Skoplju, Makedonija, oglašava potrebu za menadžerom projekta za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje prijave podnositi do subote 23. marta 2014. godine, do 17h00, na imejl: info@nalas.eu .

Opis poslova radnog mjesta i uslove za prijavljivanje možete preuzeti ovdje.

Održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

07.03.2014

Copy of DSCF0495Uprava za javne nabavke je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovala 07.03.2014.godine u Bijelom Polju javnu raspravu povodom Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. U skladu sa javno objavljenim pozivom, koji je upućen svim zainteresovanim subjektima i pojedincima, ova javna rasprava imala je za cilj da artikuliše relevantne stavove jedinica lokalne samouprave, uključujući i javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave na Nacrt Zakona.