Promocija projekta “Evropski regioni i socijalna inkluzija”
31.03.2014

evropska unija - logoGrađani imaju važnu ulogu u podizanju svijesti o evropskom identitetu i stvaranju osjećaja pripadnosti evropskoj zajednici. Oni osnažuju proces evropskih integracija i zato se aktivno učešće i promocija učešća građana EU navodi kao jedan od glavnih ciljeva evropske perspektive. Evropa za građane je program koji je sačinjen 2006.godine da promoviše aktivno učešće građana u Evropi. Od tada, on obavlja važnu ulogu, jer podstiče proces približavanja Evrope svojim građanima.

Region Lođ je lider projekta “Evropski regioni i socijalna inkluzija”, koji okuplja 28 subjekata iz cijele Evrope (Belgija, Mađarska, Španija, Letonija, Velika Britanija, Rumunija, Bugarska, Malta, Poljska i Crna Gora). Cilj projekta je da promoviše zajedničko razumijevanje, evropsku pripadnost, debatu o vrijednostima EU i aktivno građanstvo, kao i stvaranje mreže lokalnih i regionalnih vlasti i organizacija civilnog društva, koji bi nastavili saradnju i nakon zaključenja projekta. Sve aktivnosti su u skladu sa lokalnim i regionalnim razvojnim strategijama subjekata koji su obuhvaćeni projektom, kao i, između ostalog, i sa strategijom Evropa 2020.

U toku početnog sastanka, koji je održan od 26. do 28. marta 2014. godine u Lođu, partneri na projektu su usvojili plan rada, tačan sadržaj narednih sastanaka, kao i finansijski plan i strategiju saradnje putem elektronske pošte, između ostalog putem My Europe Platforme i drugih društvenih mreža. Takođe, 27. marta je organizovana studijska posjeta Unijovu, gdje su svi partneri imali priliku da saznaju više o dostignućima lokalnih i regionalnih vlasti iz regiona Lođ na putu socijalne inkluzije. Između ostalog, održan je niz sastanaka u Domu stvaralaštva i odmarališta. Projekat se realizuje uz podršku programa Evropa za građane Evropske unije.

Kategorija: