Održana sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
03.12.2013

DSCF0335Danas je u Podgorici održana XXVIII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica.

Pored članova Upravnog odbora, sjednici su, po pozivu, prisustvovali: Olivera Grbović,  šef Odsjeka za praćenje i sprovođenje propisa u lokalnoj samoupravi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Aleksandra Masoničić, službenik u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Mišela Manojlović, predsjednik Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština i sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica, Oliver Marković, predsjednik Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština i sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica i Miomir Jakšić, predsjednik Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore i sekretar Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica.

Posebna pažnja na današnjem sastanku posvećena je tački dnevnog reda koja se odnosila na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. U tom smislu, Olivera Grbović, šef Odsjeka za praćenje i sprovođenje propisa u lokalnoj samoupravi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, je dala osvrt na predložena zakonska rješenja koja imaju za cilj unapređenje pravnog okvira za efikasno funkcionisanje lokalnih samouprava, kao i usklađivanje sa Ustavom, Ustavnim amandmanima i drugim zakonskim propisima. Posebno je ukazala na pojedina zakonska rješenja koja su inkorporirana u Zakonu, a koja se odnose na: način sazivanja i održavanja sjednica skupštine opštine, jačanje uloge glavnog administratora i menadžera u lokalnoj samoupravi, saradnju sa civilnim sektorom, službeničke odnose u lokalnoj samoupravi, i na druga pitanja.

Nakon izlaganja g-đe Grbović, mišljenje o rješenjima iz Nacrta Zakona i aktivnostima u pripremi istog iznijeli su i članovi Upravnog odbora, koji su se saglasili da se tekst Nacrta u značajnoj mjeri razlikuje od onoga koji je bio predmet javne rasprave. Pojedini članovi Upravnog odbora su iznijeli i stav da je na predloženi tekst dato toliko primjedbi i sugestija da treba razmisliti o povlačenju istog iz procedure, kao i da treba raditi na izradi novog Zakona o lokalnoj samoupravi.

Mišela Manojlović, predsjednik Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština je ukratko predstavila Izjašnjenje koje je ova Komisija pripremila na Nacrt Zakona i govorila kako o načelnim, tako i o pojedinačnim primjedbama. Posebno je ukazala da pojedina predložena rješenja u Nacrtu Zakona ne korespondiraju sa preporukama iz Analize o funkcionisanju lokalne samouprave, koju je usvojila Vlada Crne Gore.

Nakon rasprave, Upravni odbor je usvojio Izjašnjenje Komisije za razvoj lokalne samouprave na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i zadužio Sekretarijat Zajednice opština da predmetno Izjašnjenje dostavi kako Ministarstvu unutrašnjih poslova, tako i Ministarstvu finansija, Ministarstvu pravde i Sekretarijatu za zakonodavstvo. Takođe, zaključeno je da sa predmetnim Izjašnjenjem treba upoznati i potpredsjednika Vlade za politički sistem, te pokušati na tom nivou razgovarati o daljim koracima u odnosu na finalne aktivnosti na usvajanju ovog Zakona.

Upravni odbor se na današnjoj sjednici upoznao i sa Izjašnjenjem na dokument „Analiza fiskaliteta na lokalnom nivou“ koje su zajednički prepremili Komisija za finansiranje lokalne samouprave i Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština. Izjašnjenje je ukratko prezentovao Miomir Jakšić, predsjednik Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore. Kada je u pitanju naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, posebno je apostrofirao zajednički stav komisija u odnosu na prihvatanja scenarija II koji je predložen dokumentom „Analiza fiskaliteta na lokalnom nivou“, uz uslov da se ne vrši izjednačavanje naknade za komunalno opremanje i naknade za puteve, te da se izvrši postupno izjednačavanje visine naknade za poslovne i stambene objekte, kao i da se utvrdi mogućnost odložnog plaćanja naknade za komunalno opremanje sa rokovima od 3 do 5 godina.

Upravni odbor je usvojio modele odluka koje proizilaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata..

–         Model Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog  zemljišta;
–         Model Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada/Prijestonice/Opštine;
–         Model Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Glavnog grada/Prijestonice/Opštine;
–         Model Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa;
–         Model Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Glavnog grada – Prijestonice – Opštine;
a utvrđen je i tekst preporuke jedinicama lokalne samouprave za usklađivanje svojih odluka o javnom vodosnadbijevanju.

Ispred Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti koja je preporučila Upravnom odboru njihovo usvajanje, modele odluka je predstavio Oliver Marković, predsjednik Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština.

Pored navedenog, Upravni odbor je verifikovao određene odluke koje su donošene nakon zadnje (27-me) sjednice, a čije je donošenje bilo neophodno zbog obezbjeđivanja uslova za pravno i finansijsko funkcionisanje Zajednice opština.

Kategorija: