October, 2012

Održan drugi krug obuke za lidere u lokalnoj samoupravi

26.10.2012

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore, u saradnji sa  Savjetom  Evrope u Podgorici je od 24-26. oktobra održan drugi krug obuke u realizaciji  Programa „Razvijanje vještina rukovođenja u lokalnoj samoupravi“.

Program „Razvijanje vještina rukovođjenja u lokalnoj samoupravi” je namijenjen rukovodećoj strukturi i izabranim predstavnicima u lokalnoj samoupravi, a realizuje se od strane Zajednice opština Crne Gore i Savjeta Evrope  u okviru Akademije za lidere Savjeta Evrope.

Održana obuka u Baru

25.10.2012

U Baru je 25. oktobra održana obuka na temu „Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika“. Ovaj seminar je predviđen Planom realizacije obuka za period oktobar – decembar 2012, koji je usvojen na sjednici Nacionalnog savjeta za obuku.

Predavači su bili g-đa Nevenka Pavličić, spec. kliničke psihologije i g-in Đuro Nikač, pomoćnik direktorice Uprave za kadrove, koji su spremno odgovarali na pitanja polaznika i rješavali njihove nedoumice vezane za ovu temu. Nakon prvog, teorijskog, dijela u kojem su i polaznici aktivno učestvovali, u drugom dijelu seminara su se kroz vježbu susreli sa konkretnim primjerom ocjenjivanja lokalnih službenika i namještenika.

Održana obuka u Bijelom Polju

22.10.2012

U Bijelom Polju 22.10.2012. godine Uprava za kadrove i Zajednica opština  realizovale su  planiranu  obuku na temu  „U susret novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima“ koja je utvrđena  Planom obuka   u lokalnoj samoupravi  za period oktobar-decembar 2012. godine, koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Eksperti VNG-a u posjeti Zajednici opština

17.10.2012

U  Podgorici je 17.oktobra 2012. u prostorijama Zajednice opština održan  sastanak sa ekspertima VNG-a James Budds-om, Elger Vermeer-om, Floortje Linnenkamp i Peterom Mikličem,  koji će raditi na projektu “Podrška implementaciji NTS-a za lokalnu samoupravu u Crnoj Gori” koji podržava Evropska unija.

Otvoren EU poziv za međuopštinske projekte

10.10.2012

10. oktobar 2012. – Otvoren je novi EU poziv za opštinske projekte pod nazivom “Međuopštinski razvojni grant program”.

Poziv je namijenjen međuopštinskim projektima u vrijednosti od 200.000-800.000 eura, i otvoren je do 27. januara 2013. godine do 16:00.

Nacionalni savjet za obuku održao VIII sjednicu

04.10.2012

U prostorijama Uprave za kadrove u Podgorici održana je VIII sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Na navedenoj sjednici Nacionalni savjet je donio  Plan obuka za lokalnu samoupravu za period oktobar-decembar 2012. godine kojim su za zaposlene u lokalnoj samoupravi planirane obuke na sljedeće teme: U susret novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima; Ocjenjivanje  službenika i namještenika;  Zabrana diskriminacije i Izrada i upravljanje projektima.