Nacionalni savjet za obuku održao VIII sjednicu
04.10.2012

4. oktobar 2012. – U prostorijama Uprave za kadrove u Podgorici održana je VIII sjednica Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Na navedenoj sjednici Nacionalni savjet je donio  Plan obuka za lokalnu samoupravu za period oktobar-decembar 2012. godine kojim su za zaposlene u lokalnoj samoupravi planirane obuke na sljedeće teme: U susret novom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima; Ocjenjivanje  službenika i namještenika;  Zabrana diskriminacije i Izrada i upravljanje projektima.

Teme obuka utvrđene su na osnovu podataka iz dostavljenih Upitnika iz jedinica lokalne samouprave i prema aktuelnosti tema za lokalnu samoupravu. Obuke će biti sprovedene u Podgorici, Baru i Bijelom Polju.

Na ovoj  sjednici Nacionalni savjet je zauzeo stav da obuke treba organizovati i na druge tematke oblasti, ukoliko za takvim obukama  iskažu interesovanje opštine, kao i to da mjesto  održavanja obuka treba prilagođavati potrebama i finansijskim mogućnostima opština.

Plan obuka do kraja decembra treba da realizuju Uprava za kadrove i Zajednica opština.

Plan obuka za period oktobar-decembar 2012