Održan drugi krug obuke za lidere u lokalnoj samoupravi
26.10.2012

26. oktobar 2012. – U organizaciji Zajednice opština Crne Gore, u saradnji sa  Savjetom  Evrope u Podgorici je od 24-26. oktobra održan drugi krug obuke u realizaciji  Programa „Razvijanje vještina rukovođenja u lokalnoj samoupravi“.

Program „Razvijanje vještina rukovođjenja u lokalnoj samoupravi” je namijenjen rukovodećoj strukturi i izabranim predstavnicima u lokalnoj samoupravi, a realizuje se od strane Zajednice opština Crne Gore i Savjeta Evrope  u okviru Akademije za lidere Savjeta Evrope.

Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Sadržaj teorijskog dijela odnosi se na  principe dobrog rukovođenja u lokalnoj samoupravi i njihovu  primjenu  u specifičnim situacijama, dok se praktični dio obuke o razvijajnju vještina rukovođenja u lokalnoj samoupravi sprovodi u formi  niza praktičnih vježbi.

Teme obuke drugog kruga za lidere u lokalnoj samoupravi su bile sljedeće: Mapa puta ka dinamičnoj opštini; Kriterijumi za uporednu procjenu kapaciteta efektivnih lokalnih samouprava; Pristup upravljanju performansama u lokalnoj samoupravi i Učešće javnosti u radu lokalne samouprave.

Program se sastoji se od tri kruga obuka, u trajanju od po tri dana. Obuku za lidere  sprovode eksperti Savjeta Evrope Džon Džekson i Katalin Palai.

Nakon završene obuke, učesnici dobijaju sertifikat Akademije za lidere Savjeta Evrope.