April, 2012

Izjava predsjednika Skupštine Zajednice opština Aleksandra Bogdanovića povodom napada na Predsjednika opštine Plužine Mijuška Bajagića

25.04.2012

Predsjednik Skupštine Zajedinice opština Crne Gore i Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović, izrazio je, u ime Zajednice opština Crne Gore, žaljenje zbog jučerašnjeg napada na Predsjednika opštine Plužine Mijuška Bajagića.

Tim povodom, gradonačelnik Bogdanović, između ostalog, naglasio je i sljedeće:

– Želim da iskažem svoje duboko žaljenje povodom napada na Predsjednika opštine Plužine gospodina Mijuška Bajagića.

Održane obuke u Baru i Bijelom Polju na temu “Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi”

17.04.2012

 Uprava za kadrove je, u saradnji sa Zajednicom opština, nastavila sa realizacijom obuka  na temu „Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi“.

Obuke su održane u Baru 06. aprila 2012. godine, za opštine primorskog regiona, i u Bijelom Polju 11. aprila 2012. godine, za opštine sjevernog regiona.

Obuci u Baru prisustvovalo je 13 polaznika  iz opština: Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat, dok je obuci u Bijelom Polju  prisustvovalo  9 polaznika  iz opština: Bijelo Polje, Kolašin, Pljevlja i Berane.

Održana tematska sjednica Upravnog odobra Zajednice opština Crne Gore

11.04.2012

U Podgorici je 10.04.2012. godine održana tematska sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore posvećena „Mogućnostima korišćenja EU fondova u lokalnim samoupravama”. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Žurić, potpredsjednik Upravnog odbora.

Tematska sjednica Upravnog odbora realizovana je u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija.

Ratka Sekulović, rukovodilac sektora za programe prekogranične saradnje u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija govorila je o dostupnim komponentama IPA programa, sa posebnim osvrtom na programe bilateralne i transnacionalne prekogranične saradnje.

Utvrđivanje potreba za obukom u lokalnoj samoupravi

10.04.2012

Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa Upravom za kadrove sačinila je Upitnik radi utvrđivanja potreba za obukom u lokalnoj samoupravi za 2012. godinu.

Upitnik ima svrhu da posluži kao insrument za analiziranje potreba za obukom svih kategorija zaposlenih u lokalnoj samoupravi i za organizovanje obuka prema njihovim potrebama.

Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi, će na osnovu rezultata dobijenih iz Upitnika, donijeti planove obuka koje će se do kraja tekuće godine realizovati .

Glavni administratratori treba da obezbijede popunjavanje Upitnika od strane zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i da se isti dostave Upravi za kadrove, najkasnije do 18. aprila 2012. godine.

Predstavljene aktivnosti na pružanju pomoći u izradi Lokalnih energetskih planova

06.04.2012

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore, Ministarstva ekonomije i UNDP-ja u Podgorici je 06.04.2012. godine održan sastanak posvećen pružanju stručne pomoći lokalnim zajednicama u procesu pripreme Lokalnih energetskih planova.

Sastanku su, pored predsjednika opština, prisustvovali i predstavnici lokalnih samouprava zaduženih za koordinaciju aktivnosti na izradi ovih dokumenata. Generalni sekretar Rajko Golubović uvodnim izlaganjem napravio je kratak osvrt na aktivnosti koje su prethodile zajedničkom sastanku i pripremi Modela Lokalnog energetskog plana.

Obuka “Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi”

03.04.2012

U Podgorici je 2. aprila 2012. godine u Upravi za kadrove za zaposlene u lokalnoj samoupravi organizovana obuka na temu „Revizija budžetskih sredstava u lokalnoj samoupravi“.

Ova obuka je organizovana u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi za period februar-april 2012. godine.

Obuka je organizovana za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštine: Nikšić, Danilovgrad, Plužine i Šavnik.

Predavači na obuci bili su Dragiša Pešić, član Senata Državne revizorske institucije i Nikola Vukićević, samostalni savjetnik u Državnoj revizorskoj instituciji.