Održana tematska sjednica Upravnog odobra Zajednice opština Crne Gore
11.04.2012

U Podgorici je 10.04.2012. godine održana tematska sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore  posvećena „Mogućnostima korišćenja EU fondova u lokalnim samoupravama”. Sjednicom je predsjedavao Aleksandar Žurić, potpredsjednik Upravnog odbora.

Tematska sjednica Upravnog odbora realizovana je u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija.

Ratka Sekulović, rukovodilac sektora za programe prekogranične saradnje u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija govorila je o dostupnim komponentama IPA programa, sa posebnim osvrtom na programe bilateralne i transnacionalne prekogranične saradnje.

Uvažavajući potrebu da o navedenoj temi više informacija dobije što veći broj  zaposlenih u lokalnim samoupravama, pored predsjednika opština sjednici su prisustvovali i lokalni službenici zaduženi za pripremu projekata koji se finansiraju iz IPA programa.

Kategorija: