February, 2012

Otvoren poziv za projekte iz MED programa na temu “Inovacije za obnovljivu energiju i energetsku efikasnost u mediteranskim regionima i gradovima”

17.02.2012

Targetirani Poziv za predloge projekata na temu “Inovacije za obnovljivu enegriju i energetsku efikasnost u mediteranskim regionima i gradovima” u okviru Mediteranskog programa otvoren je 10. februara. Poziv je otvoren do 12. aprila (do 8:00 časova, GMT+1), do kada treba predati kompletnu aplikaciju Zajedničkom tehničkom sekretarijatu programa.

Glavni cilj ovog Poziva je da se odrede i ojačaju inovativni kapaciteti mediteranskih malih i srednjih preduzeća, kao i da se podrže sprovođenja inovativnih rješenja na temu obnovljive energije i energetske efikasnosti u mediteranskim gradovima.

Osmi broj biltena Zajednice opština “Naša Zajednica” – specijalno izdanje

10.02.2012

Iz štampe je izašao osmi broj – specijalno izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U ovom broju su predstavljene neke od značajnijih aktivnosti koje je Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, preduzela u prethodnoj godini. Posebno su predstavljene teme iz domena zastupanja interesa članica u pravcu jačanja sistema lokalne samouprave, lokalnih javnih finansija, njihove transparentnosti i odgovornosti i EU projekata koje lokalne samouprave implementiraju već godinu dana. Takođe, obuhvaćene su i obuke koje su organizovane za lokalne službenike i namještenike u prethodnoj godini, kao i preduzete aktivnosti na međunarodnom planu.