Osmi broj biltena Zajednice opština “Naša Zajednica” – specijalno izdanje
10.02.2012

Iz štampe je izašao osmi broj – specijalno izdanje biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U ovom broju su predstavljene neke od značajnijih aktivnosti koje je Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, preduzela u prethodnoj godini. Posebno su predstavljene teme iz domena zastupanja interesa članica u pravcu jačanja sistema lokalne samouprave, lokalnih javnih finansija, njihove transparentnosti i odgovornosti i EU projekata koje lokalne samouprave implementiraju već godinu dana. Takođe, obuhvaćene su i obuke koje su organizovane za lokalne službenike i namještenike u prethodnoj godini, kao i preduzete aktivnosti na međunarodnom planu.

 Bilten br. 8 (.pdf)

Kategorija: