July, 2011

Radionice o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

29.07.2011

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, organizovalo je 28. i 29. jula 2011. godine u Podgorici dvije radionice o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Na radionicama su učestvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva finansija, Zajednice opština, organa lokalne uprave, javnih vodovoda, Direkcije za saobraćaj, područnih jedinica Elektrodistribucije, područnih jedinica Uprave za nekretnine i MTELa.

Cilj radionica je bio da se učesnici upoznaju sa novim zakonskim rješenjima i razmotre moguće dileme u njihovoj primjeni.

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 15. avgusta 2011. godine

18.07.2011

Zajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za pet tematskih oblasti, i to:

1. Odgovornost i transparentnost na lokalnom nivou”;
2. Položaj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave”;
3. Priprema i upravljanje projektima Evropske unije”;
4. Održivi razvoj i zaštita životne sredine”;
5. Unapredjenje poslovnog ambijenta u lokalnoj samoupravi”.

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu je produžen do 15. avgusta 2011. godine.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu uom@t-com.me .

Šesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

11.07.2011

Iz štampe je izašao šesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Bilten br. 6 (PDF dokument)

Održana radionica na temu “Crnogorske opštine na putu ka EU”

10.07.2011

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Austrijskom asocijacijom gradova i opština je organizovala  radionicu na temu „Crnogorske opštine na putu ka EU“.

Ciljevi radionice su da se naše opštine upoznaju sa iskustvima austrijskih gradova i opština i njihove asocijacije u procesu pristupa EU, kao i da se postave osnove za pripremu Akcionog plana evropskih integracija lokalne samouprave i asocijacije u Crnoj Gori.

Prezentacija Pravilnika o metodologiji za izradu strateških planova razvoja jedinice lokalne samouprave

07.07.2011

Ministarstvo ekonomije je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, a povodom pripreme Pravilnika o metodologiji za izradu strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave, održalo drugi konsultativni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava. Sastanak je održan 07.07.2011. godine u hotelu “Crne Gora” u Podgorici.

Obavještenje Opštine Šavnik

04.07.2011

U izradi je

PUP – Prostorno-urbanistički plan opštine Šavnik