Zakonodavstvo

ZOCG pripremila inicijativu za izmjene Zakona o radu: Opštine da se pitaju o kolektivnim ugovorima

29.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pripremila je inicijativu za izmjene i dopune Zakona o radu, koju će naredniih dana uputiti Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Cilj inicijative je da se precizno utvrde ovlašćenje opština da sa socijalnim partnerima – Vladom i sindikatom, potpišu granski kolektivni ugovor koji reguliše zarade i druga primanja zaposlenih u lokalnoj administraciji i u privrednim društvima čiji su osnivač, imajući u vidu da aktuelno zakonsko rješenje ne sadrži jasne odredbe o ovom pitanju, što dovodi do njegovog pogrešnog tumačenja i primjene.

Rješenja iz Predloga zakona o šumama potencijalno ugrožavaju finansije opština

15.02.2024

Rješenja iz Predloga Zakona o šumama, odnosno predloženi način na koji se ukida koncesioni model korišćenja šuma i koncesione naknade, ne obezbjeđuje sigurnost i stabilnost prihoda lokalnih samouprava, saopštila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović u  izjašnjenju, koje je na osnovu primjedbi, predloga i sugestija opština uputila ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimiru Jokoviću. Ovo se, kako je istakla, naročito odnosi na opštine sjevernog regiona kod kojih će ukidanje prihoda po osnovu koncesionih naknada za korišćenje šuma bez njihove adekvantne nadoknade prouzrokovati dodatne probleme u obezbjeđivanju likvidnosti opštinskih budžeta.

Poslanici povukli Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

27.12.2023

Juče  je Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio da Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi nije saglasan sa Ustavom Crne Gore, zbog čega su ga predlagači povukli iz skupštinske procedure.

U radu odbora učestvovala je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, Mišela Manojlović, koja je ukazala na spornu ustavnost Predloga, između ostalog i zato što opštine nisu konsultovane u postupku njegove izrade. Riječ je o sistemskom zakonu  na koji se naslanja više lex specialisa, pa i najmanje intervencije traže dobro poznavanje sistema lokalne samouprave,  razlika u potrebama manjih i većih opština, a naročito osnovnih principa od kojih se polazi u postupku ocjene ustavnosti. Izmjeni se stoga moralo pristupiti veoma  oprezno i analitički  kako bi se otklonile brojne nejasnoće, kolizije i necjelishodna rješenja koja su proteklih pet godina bespotrebno iscrpljivala lokalne samouprave, a koje je navedeni Predlog samo produbio, uz poštovanje osnovnih ustavnih načela. Osim toga, veoma je važno stvoriti uslove za snažnije povlačenje bespovratnih sredstava iz evropskih i drugih fondova kao i za ispunjavanje brojnih lokalnih obaveza u procesu evropskih integracija, na što  ovaj predlog nije odgovorio.

Inicijativa Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost

22.12.2023

Zajednica opština je 21. decembra 2023. godine podnijela Inicijativu Ustavnom sudu zbog očiglednih nezakonitosti Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost u odnosu na privredna društva čiji su osnivači lokalne samouprave.

Inicijativa je upućena na osnovu zaključka Upravnog odbora Zajednice opština sa 41. sjednice održane 17.11.2023. godine. Upravni odbor čine gradonačelnici i predsjednici svih 25 jedinica lokalne samouprave.

Opštine traže Vladi povoljniji pravni ambijent

17.11.2023

U petak, 17.novembra, su 20 predsjednika opština i 2 gradonačelnika, koji čine Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, jedoglasno usvojili više zakonskih inicijativa i informacija koje riješavaju neke od suštinskih problema crnogorskih opština. Inicijative će Zajednica uputiti resornim ministarstvima i Vladi Crne Gore.

 

Obezbijediti princip ravnopravnosti u sistemu zarada zaposlenih na lokalnom nivou

27.04.2023

U cilju stvaranja adekvatnog zakonskog okvira kojim će se obezbijediti poštovanje prava na jednakost i ravnopravnost građana pred Ustavom i zakonom – kao jednog od osnovnih ljudskih prava zaštićenih Ustavom Crne Gore, Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština usvojio je Inicijativu za izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru.

Inicirano donošenje Zakona o javnim grobljima i sahranjivanju

27.04.2023

Crna Gora nema poseban zakon kojim bi uredila brojna pitanja vezana za sahranjivanje.

Iako je zakonom kojim se uređuju komunalne djelatnosti to pitanje stavljeno u nadležnost opština, brojni su i veoma delikatni odnosi koji bi se morali posebno urediti.  

Groblja su lokalna dobra u opštoj upotrebi kojim raspolaže opština i koja su dostupna svima pod jednakim uslovima. Kao takva,  ni u kom slučaju ne mogu biti u privatnoj svojini, kako je to izričito propisano Zakonom o državnoj imovini.

APEL SKUPŠTINI DA PODRŽI INICIJATIVU ZAJEDNICE OPŠTINA

21.04.2023

Zajednica opština je 17. marta ove godine podnijela Skupštini Crne Gore Inicijativu za izmjene Zakona o reprogramu poreskog potraživanja. Cilj izmjene je stvaranje uslova za jednostavniju i efikasniju naplatu poreskih i neporeskih potraživanja države prema opštinama, a i opština prema svojim poreskim dužnicima, što u krajnjem doprinosi stvaranju povoljnijeg ambijenta za obavljanje funkcija opština i olakšava položaj građana. Naime, ovaj zakon je do sada omogućavao repogram poreskih i neporeskih dugova samo državnom poreskom organu. Opštinama je, bez jasnih razloga, izričito onemogućena njegova primjena.

Upućen Predlog nadležnom Odboru Skupštine CG za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku

19.01.2022

Zajednica opština je Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore uputila predlog za pokretanje procedure pripreme i donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po hitnom postupku.

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

10.04.2020

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18 i 34/19);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.