Naslovna strana

Opštine da raspolažu nepokretnostima do 300 kvadrata bez prethodne saglasnosti Vlade

12.07.2024

Na inicijativu Opštine Herceg Novi, i uz konsultacije sa ostalim lokalnim samoupravamam, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović dostavila je državnoj Skupštini i Vladi amandmane na  Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini sa ciljem da se jedinicama lokalne samouprave omogući efikasniji način upravljanja imovinom koja im je data na raspolaganje.

Prvim amandmanom se predviđa da Vlada ne daje prethodnu saglasnost za otuđenje imovinskih prava na nepokretnostima koje pripadaju opštini, a čija je površina do 300 kvadrata, kao ni kada je riječ o raspolaganju imovinom neposrednom pogodbom. Svrha ovog predloženog rješenja jeste da se ubrza procedura raspolaganja malim parcelama radi njihovog privođenja namjeni u skladu sa planskom dokumentacijom i procedura raspolaganja u slučajevima prenosa zemljišta za potrebe državnih organa, eksproprijacije, dokompletiranja parcele i legalizacije, u kojima je unaprijed poznat sticalac prava svojine.

Javni konkurs Eko fonda za dodjelu subvencija opštinama za uklanjanje otpada

11.07.2024

Tekst Javnog konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekta uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu  (tzv.”divlje deponije”) možete preuzeti ovdje.

Predsjednici svih primorskih opština za ukidanje preduzeća „Morsko dobro”

08.07.2024

Predsjednici svih šest primorskih opština zauzeli su danas zajednički stav da se inicira ukidanje Javnog preduzeća „Morsko dobro” (JPMD), kao i da se ingerencije za upravljanje obalnim područjem vrate lokalnim samoupravama. Ovaj stav je usvojen na drugom sastanku Radne grupe Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) za predlaganje izmjena i dopuna Zakona o morskom dobru, koji je danas održan u Tivtu.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović, koji je bio domaćin sastanka, istakao je da će se raditi na novoj zakonskoj regulativi u ovoj oblasti.

– Ako želimo da idemo u Evropsku uniju, moramo poštovati zakone. Mora se vratiti opštinama na upravljanje najvredniji resurs, a to je zona obalnog područja – rekao je on.

Opštine do sada povukle 124 miliona eura iz EU fondova

05.07.2024

Crnogorske opštine su do sada iz evropskih fondova povukle 124 miliona eura kroz implementaciju 167 projekata, od kojih je najveći broj projekata bio kroz regionalnu saradnju sa našim susjedima, saopštila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović na konferenciji „Berlinski proces i regionalna saradnja: izazovi, mogućnosti i preporuke za Crnu Goru“ održanoj Podgorici, u organizaciji Panevropske unije Crne Gore.

– Zajednica opština se kroz razne inicijative trudila da se povećaju apsorpcioni kapaciteti naših opština, pri čemu je pružala i direktnu podršku opštinama u pripremi projekata, što je rezultiralo zajedničkom pripremom 26  projekata, uglavnom infrastrukturnih, i povlačenje sredstava u iznosu od blizu 12 miliona eura. Kroz našu inicijativu uspjeli smo da izdejstvujemo zakonsko rješenje koje opštinama obezbjeđuje  sredstva  za predfinansiranje donatorskih projekata iz budžeta Crne Gore, takozvani rivolving fond, čime smo otklonili ozbiljnu prepreku za povlačenje raspoloživih EU sredstava. Opštine su do sada iz Rivolving fonda povukle skoro četiri  miliona eura i vratile sredstva u iznosu od oko dva miliona eura – saopštila je Manojlović.

Zajednica opština o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi: Definisati osnov za veći uticaj opština na zakonska rješenja

03.07.2024

U cilju stvaranja adekvatnog pravnog okvira za dodatnu afirmaciju samostalnosti lokalnih samouprava, njihovog finansijskog jačanja i zaštite, kao i unapređenja uslova za njihov održivi razvoj, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović dostavila je Ministarstvu javne uprave niz predloga i sugestija na Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi, koji bio na javnoj raspravi tokom prethodnog mjeseca. Ona je naglasila da cijeni napore Ministarstva koje je u opsežnoj javnoj raspravi uključilo i saslušalo opštine, Zajednicu i sve zaintesovane strane, i izrazila uvjerenje da će dostavljene primjedbe biti s pažnjom razmotrene.

Potpisan sporazum o saradnji Zajednice opština i Ministarstva kulture i medija

02.07.2024

Generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović i ministarka  Ministarstva kulture i medija dr Tamara Vujović potpisale su sporazum o saradnji ove dvije institucije, kojim su definisani principi zajedničkog rada u pravcu razvoja kulture na lokalnom nivou.

Sporazum je pripremljen u skladu sa krovnim strateškim dokumentima kojima su utvrđeni opšti pravci razvoja Crne Gore, a potpisnici su postavili za cilj da, poštujući svoje nadležnosti, prepoznaju zajednički interes za razvoj kulture na lokalnom nivou i da ga podstiču kroz intenzivnu saradnju i decentralizaciju, u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture i Zakonom o kulturi.

Očekujemo podršku države u sprečavanju korišćenja procesnih prava obveznika poreza na nepokretnost na štetu opštinskih budžeta

01.07.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) uputila je inicijativu za izradu dopuna Zakona o porezu na nepokretnosti kako bi se spriječio nastavak organizovane zloupotrebe procesnih prava poreskih obveznika na štetu opštinskih budžeta.

Ministar finansija Novica Vuković, kojem je ova inicijativa upućena, pokazao je puno razumijevanje za ovaj problem i odmah reagovao pokrećući proceduru izrade Nacrta novog zakonskog rješenja. Zbog izuzetne važnosti ovog pitanja za sve lokalne samouprave za sledeću sedmicu je zakazan sastanak na kojem se, pored zvaničnika Ministarstva, očekuje i učešće predstavnika Sekretarijata za zakonodavstvo, kao i Upravnog i Ustavnog suda. Zajednica opština se posebno oslanja na predstavnike visokih sudskih instanci, sa nespornim pravnim autoritetom, da daju svoje mišljenje i sugestije na rješenja predložena u dostavljenoj inicijativi, kako bi se našao najbolji put za prevazilaženje ovog sistemskog problema.

Okrugli sto u Petnjici: Razvoj Sjevera značajan za ukupni prosperitet Crne Gore

26.06.2024

Zajedničkim i posvećenim radom sa nivoa lokalnih samouprava i države može se mnogo postići u razvoju brojnih potencijala Sjevera, što bi značajno doprinijelo ukupnom prosperitetu Crne Gore, jedan je od zaključaka okruglog stola „Izazovi i perapektive regionalnog razvoja u Crnoj Gori: Kako do održivog i uravnoteženog razvoja“, koji je danas održan u Opštini Petnjica.

U uvodnom dijelu događaja govorili su domaćini – predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović i predsjednik SO Petnjica Mehmed Adrović, predsjednica Skupštine Glavnog grada i predsjednica Skupštine Zajednice opština Crne Gore dr Jelena Borovinić Bojović, koja je i inicijator ovog događaja, kao i generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović.

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju putničkog automobila marke ševrolet, tip kruz 1.6

19.06.2024

Zajednica opština Crne Gore, ul.Avda Međedovića 138, Podgorica objavljuje   JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju putničkog automobila marke ševrolet, tip kruz 1.6   Zajednica opština Crne Gore prodaje:   I  PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA:    – Putničko motorno vozilo marke CHEVROLET CRUZE 1.6, Tehnički podaci vozila: GODINA PROIZVODNJE: 2011 VRSTA GORIVA: Benzin […]

Centar za kulturu u Beranama postaje promoter energetske efikasnosti

17.06.2024

Zahvaljujući korištenju inovativnog izolacionog materijala prilikom realizacije projekta obnove krova, Centar za kulturu Opštine Berane postao je energetski efikasno mjesto u kojem će se tokom cijele godine odvijati različite društvene i kulturne aktivnosti. Adaptacija krova bila je dio projekta „EU za energetsku tranziciju: Sporazum gradonačelnika Zapadnog Balkana i Turske“, koji finansiraju Evropska unija i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke. Implementira ga Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), kojem u našoj državi podršku pruža Zajednica opština Crne Gore.