Naslovna strana

Iskoristiti potencijal ruralnih područja uz podršku međunarodnih fondova

26.09.2023

U radnoj posjeti Zajednici opština Crne Gore boravila je delegacija IFAD programa u Crnoj Gori u sastavu Remi Phillippe, direktor IFAD-a za Crnu Goru, Emmanuel Jouve, vođa IFAD misije i Igor Jovanović, koordinator RCTP projekta.

Predstavnici IFAD-a su predstavili najznačajnije rezultate projekta „Stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP)“ koji je kofinansiran od strane Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD). Tim projektom je za 7 opština (Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica) opredijeljeno ukupno 16,86 miliona eura. Kroz ovaj projekat su do sada realizovane 49 investicije u vodosnadbijevanje, unaprijeđeno preko 125 km putne mreže, te urađena 3 otkupna centra za mlijeko, a podržano je i 990 aplikanata u oblasti poljoprivrede.

Sa I sastanka Radne grupe NALAS-a za socijalnu inkluziju i migracije: Jača podrška opštinama za pružanje usluga socijalne zaštite

13.09.2023

Rješavanje socijalnih pitanja i izazova migracije na lokalnom nivou bili su tema sastanka predstavnika asocijacija opština Jugoistočne Evrope održanog u Mavrovu, od 11. do 13. septembra 2023. godine, u organizaciji  Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS.

Zajednica opština će kroz dvogodišnji rad ove radne grupe ojačati svoje kapacitete u zastupanju za većom podrškom države opštinama za pružanje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Smjernicama za saradnju do kvalitetnijih usluga vodosnabdijevanja

08.09.2023

Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore su, uz podršku evropskih partnera (RCDN),  sačinili Smjernice saradnje namjenjene opštinama i vodovodnim društvima.  Njihov cilj je da pruže stručnu podršku u  sprovođenju procedura i donošenju bitnih odluka u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda  kako bi se kvalitet vodnih usluga podigao na viši nivo. Pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitarne potrebe je Rezolucijom UN iz 2010. god. utvrđeno kao „ljudsko pravo esencijalno za potpuno uživanje u životu i svim ljudskim pravima“, pa je jasno da se  ovoj oblasti mora pristupiti sa posebnim senzibilitetom i  ništa ne prepustiti slučaju.

Opštine imaju velika očekivanja od 44. Vlade, treba nam pravna sigurnost i održiva rješenja za razvoj

01.09.2023

Zajednica opština predložiće 44. Vladi da osnuje Savjet za razvoj jedinica lokalne samouprave koje će štititi lokalne interese u pripremi zakona koji utiču na opštine. Time će se  uspostaviti  prijeko potrebne  čvršte veze  lokalnih i centralnih vlasti bez kojih nema ostvarivanja opštinskih  razvojnih planova, ali ni valjane pripreme za  obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. I opštinama i centralnim vlastima je takvo radno tijelo neophodno za bolje razumijevanje lokalnih potreba i dogovor o rješenjima koja se normiraju i njihovoj finansijskoj održivosti. Cijenimo da bi se time znatno ubrzao razvoj opština i doprinijelo njihovoj većoj vidljivosti u kreiranju javnih politika, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom koje već dugo postoji i koje je odavno ostvarilo svoju svrhu.

Srećan dan opštine Tuzi

01.09.2023

Svim građankama i građanima Tuzi čestitamo Dan opštine – 1. septembar!

Tuzi su izuzetan primjer raznolikosti i multietničkog sklada.

Rukovodstvo Opštine stvara šanse i mudro pristupa adekvatnoj valorizaciji raspoloživih prirodnih, poljoprivednih i turističkih resursa ovog kraja.

U kreiranju tih šansi i bržem ekonomskom razvoju značajan doprinos daje dijaspora. Međutim, neophodna je dodatna podrška države u stvaranju uslova za efikasnije privlačenje investicija i obezbjeđivanju povoljnijeg ambijenta za ulaganje.

Sve to će, uz izgradnju  infrastrukture, doprinijeti intezivnijem razvoju turizma, posebno eko i seoskog turizma i poljoprivrede, koje su razvojni potencijali ove opštine, a samim tim boljem životnom standardu građana u Tuzima.

Opština Tuzi može i ubuduće računati na stručnu i svaku drugu podršku Zajednice opština Crne Gore na tom putu.

U kapitalnom budžetu treba prepoznati značaj projektne dokumentacije

29.08.2023

Investiranje u projektnu dokumentaciju za krupne razvojne projekte dostupno je samo manjem broju opština, pa je veoma važno  stvoriti pogodnije uslove za njeno finansiranje  iz kapitalnog budžeta države. Ako opština ima idejni i revidovani glavni projekat, povećavaju joj se šanse za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova za za izgradnju velikih infrastrukturnih objekata koje bi, inače, teško mogla  finansirati iz drugih izvora.

Čestitamo Dan opštine Kolašin!

28.08.2023

Veliko nam je zadovoljstvo da svim građankama i građanima opštine Kolašin čestitamo Dan opštine.

Turistički kapaciteti i potencijali grada pod Bjelasicom, a naročito Nacionalni park Biogradska gora, prevazilaze granice Crne Gore i otvaraju mogućnost za razvoj elitnog, ali i sve više traženog ruralnog turizma.

Povezivanjem sa poljoprivredom, naročito organskom, zdravstvenim i eko turizmom i zdravim stilovima života, stvaraju se uslovi za brendiranje Kolašina na svjetskoj mapi kao bio-eko turističke destinacije.

Planine koje ga okružuju daju kolašinskoj oblasti posebnu vrijednost, i to ne samo zimi, kada se potencijal raznovrsnih zimskih sportova može i podrazumijevati, već i ljeti, kada planinare i izletnike iz raznih krajeva svijeta privlače vrhovi planina iz okruženja Kolašina.

Opština Kolašin prepoznaje i valorizuje ove i druge potencijale što ubrzava njen razvoj i napredak.

Zajednica opština će i ubuduće tome biti snažna podrška.

Troškove postupka oporezivanja da plaćaju oni koji su ih skrivili

21.08.2023

„Vlasnici nepokretnosti u Crnoj Gori obavezaće se da plate troškove poreskog postupka ako su propustili da u roku podnesu poresku prijavu za porez na nepokretnosti ili da izvrše druge zakonske obaveze,čime su direktno  doprinijeli pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju u  rješenju na koje su  se žalili“, piše u inicijativi Zajednice opštinaza dopunu  Zakona o porezu na nepokretnosti. Zajednica će inicijativu kojom predlaže drugačije uređivanje troškova postupka uputiti resornom ministarstvu čim se za to steknu uslovi.

Kalendar obuka Zajednice opština za 2023. godinu

08.08.2023

U skladu sa Programom obuka Zajednice opština Crne Gore, br. 03 – 472/23, od 11. aprila 2023. godine, Zajednica opština utvrđuje Kalendar obuka za 2023. godinu.

Zajednica opština zadržava pravo izmjene Kalendara obuka, u skladu sa aktuelnim potrebama opština i svojim finansijskim planom.

Ovdje možete preuzeti Kalendar obuka za 2023. godinu.

Čestitamo dan opštine Petnjica

04.08.2023

Svim građankama i građanima Opštine Petnjica čestitamo Dan opštine!

    4.avgusta, prije tačno 10 godina, ova mala opština na sjeveru Crne Gore vratila je zasluženi status opštine, što ovom jubileju daje dodatni značaj, a Petnjičankama i Petnjičanima, u zemlji i dijaspori, može činiti ponos zbog ovog datuma kojim su ispisane sjajne stranice vaše novije istorije.

Polazeći od činjenice da je Petnjica opština sa puno potencijala, turističkog, poljoprivrednog, a prije svega ljudskog, želimo vam da i u narednom periodu nastavite uzlaznom putanjom u njegovanju svih svojih dragocjenosti.

Zajednica opština će, kao i do sada, na tom putu biti podrška i vjetar u leđa.