Naslovna strana

Rješenja iz Predloga zakona o šumama potencijalno ugrožavaju finansije opština

15.02.2024

Rješenja iz Predloga Zakona o šumama, odnosno predloženi način na koji se ukida koncesioni model korišćenja šuma i koncesione naknade, ne obezbjeđuje sigurnost i stabilnost prihoda lokalnih samouprava, saopštila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović u  izjašnjenju, koje je na osnovu primjedbi, predloga i sugestija opština uputila ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimiru Jokoviću. Ovo se, kako je istakla, naročito odnosi na opštine sjevernog regiona kod kojih će ukidanje prihoda po osnovu koncesionih naknada za korišćenje šuma bez njihove adekvantne nadoknade prouzrokovati dodatne probleme u obezbjeđivanju likvidnosti opštinskih budžeta.

Brendirati Crnu Goru kao bio-eko destinaciju

14.02.2024

Budući Prostorni plan Crne Gore trebalo bi da sadrži smjernice koje omogućavaju realizaciju mjera za borbu protiv klimatskih promjena, kao i smjernice koje daju osnovu za razvoj alternativnog zdravstvenog turizma, veoma popularnog i cijenjenog u svijetu. Ovo su dvije sugestije iza kojih su stale sve članice Zajednice opština Crne Gore (ZOCG), a koje je generalna sekretarka ZOCG Mišela Manojlović predstavila poslanicima na sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore posvećenoj razmatranju statusa pripreme Prostornog plana Crne Gore.

Međuopštinska i međunarodna saradnja od ogromnog značaja za funkcionisanje lokalnih samouprava

12.02.2024

Okrugli sto „Međuopštinska i međunarodna saradnja lokalnih samouprava”, koji je u podgoričkom Gradskom parlamentu održan na inicijativu dr Jelene Borovinić Bojović, predsjednice Skupštine Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) i predsjednice Skupštine Glavnog grada, protekao je u znaku žive diskusije o iskustvima i najboljim praksama lokalnih samouprava  u međusobnoj i međunarodnoj saradnji.

Borovinić Bojović, koja je otvorila okrugli sto, istakla je da će se truditi da da dodatni impuls tješnjoj saradnji koja će donijeti benefite svim članicama ZOCG.

– Osim multilateralane saradnje u okviru Zajednice opština, vjerujem da treba podsticati i bilateralnu i trilateralnu saradnju naših gradova u svim oblastima –  poručila je Borovinić Bojović.

Dogovorene aktivnosti u cilju sprečavanja rasta cijena vodnih usluga

12.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) i Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti dogovorile su aktivnosti u cilju sprečavanja povećanja cijena vodnih usluga (vodovod i kanalizacija) do kojeg može doći usljed uticaja izmjena Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost.

Na sastanku koji je inicirala Regulatorna agencija, Mišela Manojlović, generalna sekretarka ZOCG, i Miroslav Vukčević, član Savjeta Agencije, saglasili su se da je potrebno održati sastanak sa predsjednicima opština i resornim ministrom na kojem bi se razmotrile mogućnosti dotiranja vodovodnih i kanalizacionih preduzeća, kako bi se izbjeglo povećanje cijena usluga.

Utvrđen Model lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom

12.02.2024

Na današnoj sjednici Odbora za društvene djelatnosti, kojom je predsjedavao predsjednik Odbora Savo Borozan, utvrđen je Model lokalnog akcionog plana za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2024-2027. godinu. 

Strategijom za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027, utvrđena je obaveza da do 2025. godine sve jedinice lokalne samouprave usvoje lokalni akcioni plan koji će pratiti realizaciju strateških ciljeva na lokalnom nivou.

Ministar Odović najavio široke konsultacije o izmjenama Zakona o planiranju objekata

09.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pozdravlja stavove koje je na poslednjoj sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, posvećenoj razmatranju statusa pripreme Prostornog plana Crne Gore, saopštio ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović, a koji su na fonu predloga i zahtjeva ZOCG u oblasti planiranja prostora.

Ministar je istakao da će Zakon o prostornom planiranju pretrpjeti određene izmjene o kojima će napraviti široke konsultacije i poručio da nije za apsolutnu i strogu centralizaciju u oblasti planiranja prostora, „jer to ne samo da je protivno civilizacijskom napretku i razvoju cjelokupnog društva, već se protivi samim stavovima i poveljama Evropske unije kao zajednice naroda u koju želimo da uđemo”. Prema njegovim riječima, mora se naći mjera između zakonskog rješenja koje je važilo do 2017. godine, a koje je omogućilo urbanistički haos u pojedinim djelovima Crne Gore, i sadašnjeg rješenja koje ne zadovoljava razvojne potrebe.   

Saradnjom do bogatije kulturne ponude na lokalnom nivou

07.02.2024

Ministarstvo kulture i medija i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) potpisaće Sporazum o saradnji kako bi se uspostavila efikasnija realizacija brojnih aktivnosti značajnih za unapređenje i razvoj kulture na lokalnom nivou, dogovoreno je prilikom posjete ministarke dr Tamare Vujović sa saradnicima ovoj asocijaciji. 

Ministarstvo kulture i medija će finansijski podržati izradu analize stanja u kulturi na nivou države koja je od suštinske važnosti za planiranje pravaca razvoja kulture na lokalnom nivou, s obzirom na delikatnu finansijsku situaciju većine opština. 

Predstavljena iskustva u oblasti upravljanja na više nivoa

06.02.2024

Implemantacija upravljanja na više nivoa (multi-level governance), kao i prezentacija načina i modela saradnje između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, bili su tema sastanka koji su u Podgorici organizovali Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta EU za energetsku tranziciju – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Povrede prava na autonomiju lokalne samouprave u vršenju sopstvenih poslova

05.02.2024

Povrede prava na autonomiju lokalne samourave u vršenju sopstvenih poslova (pdf)

Vraćanje DUP-ova u nadležnost opština uslov za uspješno povlačenje sredstava iz EU fondova

01.02.2024

Povlačenje sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata iz EU fondova crnogorskim opštinama je značajno otežano, a u nekim slučajevima i sasvim onemogućeno usled nepostojanja odgovarajućeg normativnog okvira kao neophodnog uslova za valjanu pripremu projekata, ocijenila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović. Ona je posebno istakla potrebu da se novim Zakonom o planiranju prostora izrada detaljnih urbanističkih planova vrati u nadležnost opština, kako je to ZOCG i sugerisala participirajući u procesu pripreme ovog zakonskog akta.