Naslovna strana

Tim Zajednice opština u radnoj posjeti opštinama Kolašin i Mojkovac

06.02.2023

Tim  Zajednice opština boravio je danas u radnoj posjeti opštinama Kolašin i Mojkovac.

„Jačanje timova za povlačenje sredstava iz EU fondova doprinijelo bi bržem razvoju opština“, poručeno je sa sastanka sa predsjednikom opštine Kolašin Vladimirom Martinovićem.  Predsjednik Martinović je iznio ključne probleme sa kojima se suočava u svakodnevnom radu. Generalna sekretarka je predstavila mogućnosti koje stoje na raspolaganju svim opštinama na polju zastupanja njihovih interesa u donošenju zakonskih propisa kojima se odlučuje o pravima i obavezama lokalne samouprave, ali i na polju usavršavanja lokalnih službenika i namještenika koje će Zajednica opština intezivnije pružati u narednom periodu.

Opštine će sarađivati sa evropskim gradovima kroz program URBACT

02.02.2023

Crna Gora po prvi put ima priliku da učestvuje u programu URBACT, kojim se podstiče povezivanje gradova iz čitave Evrope i doprinosi održivom urbanom razvoju i boljem upravljanju. Kroz zajedničke projekte, gradovi i opštine imaju priliku da sarađuju, razmjenjuju dobre prakse i podstiču učešće građana u kreiranju politika.

Kako bi se naše lokalne samouprave bolje upoznale sa mogućnostima koje im se nude u okviru ovog poziva, Ministarstvo evropskih poslova i Zajednica opština 2. februara su organizovali Info dan o Prvom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa URBACT.

JAVNA RASPRAVA: Nacrt Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave.

31.01.2023

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 30. januara 2023. godine, utvrdio je NACRT pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave.

U skladu sa zaključkom sa sjednice Upravnog odbora

NACRT PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 stavlja se na

JAVNU RASPRAVU

 

Javna rasprava počinje 1. februara i trajaće do 15. februara 2023. godine.

Sa sjednice Upravnog odbora: Dijelimo zajedničke izazove i samo jedinstveni možemo ostvariti postavljene ciljeve

30.01.2023

Danas je u Podgorici održana trideset osma sjednica Upravnog odbora Zajednice, na kojoj je prisustvovalo 17 predsjednika opština ili njihovih ovlašćenih zamjenika.

Novoizabrana Generalna sekretarka Mišela Manojlović prezentovala je postignute rezultate Zajednice opština u prethodnom periodu i dala projekcije budućih aktivnosti. Prezentacija o rezultatima i planiranim aktivnostima – LINK.

„Zajedničko rješavanje problema opština“ – Manojlović u posjeti Danilovgradu i Zeti

20.01.2023

Sa motivacijom da sasluša izazove sa kojima se opštine u Crnoj Gori suočavaju i istovremeno naglasi osnovnu ulogu Zajednice opština, kao servisa svih jedinica lokalne samouprave, generalna sekretarka, Mišela Manojlović sa saradnicama, protekle sedmice posjetila je opštine Danilograd i Zeta.

Cilj nam je da ostvarimo čvršću komunikaciju, povežemo se i zajedno utvrdimo  probleme, nakon čega ćemo se fokusirati na njihovo rješavanje, korak po korak“ – istakla je Manojlović u razgovoru sa predsjednikom opštine Danilovgrad, Aleksandrom Grgurovićem. Tokom razgovora utvrđeni su konkretni problemi sa kojima se lokalna samouprava suočava u svakodnevnom funkcionisanju. Zajednica opština izrazila je spremnost da pruži snažnu podršku, kako kroz zastupanje interesa opština pred centralnim vlastima, djelovanjem na izmjene normative, tako i kroz organizovanje obuka na specifične teme iz različitih oblasti. Iz opštine su pohvalili svrhovitost modela odluka i drugih akata koje priprema Zajednica opština.

Tim Zajednice opština u radnoj posjeti opštinama Plav, Andrijevica i Gusinje

18.01.2023

Novoizabrana Generalna sekretarka Mišela Manojlović, sa svojim stručnim timom, posjetila je danas opštine Plav, Andrijevicu i Gusinje.

„Zajednica opština će i ubuduće zastupati  interese i potrebe svih opština uvažavajući njihove posebnosti i intezivnije raditi na stručnom usavršavanju lokalnih službenika i namještenika“, poručila je Generalna sekretarka na sastanku sa predsjednikom opštine Plav Nihadom Canovićem. Ona je najavila intezivniju saradnju i razmjenu informacija Zajednice opština sa svojim članicama.

Mišela Manojlović izabrana za Generalnu sekretarku Zajednice opština Crne Gore

09.01.2023

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 20. decembra 2022.godine, izabrao je Mišelu Manojlović, diplomiranu pravnicu, za Generalnu sekretarku Zajednice opština, na mandatni period od četiri godine.

U svojoj karijeri Mišela Manojlović je uglavnom rukovodila u sistemu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorica.

Iskustvo na rukovodećim mjestima stekla je kroz obavljanje funkcija pomoćnice direktora za pravne poslove Zavoda za zapošljavnje Crne Gore, rukovoditeljke Pravne službe u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, Pomoćnice sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica. Funkciju Sekretarke Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada Podgorica vršila je u peridu od 2011. do 2019. godine.

Pokrenuta inicijativa o promociji investicionih mogućnosti opština

22.12.2022

O promociji investicinih mogućnosti opština pred predstavnicima diplomatskog kora u Crnoj Gori, danas su razgovarali Dejan Vuković, generalni direktor Direktorata za ekonomsku diplomatiju i Vanja Starovlah, pomoćnica Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije Zajdnice opština. Sastanku su prisustvovali i Marija Lakić Barfus, direktorica Direkcije za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu vanskih poslova, Darko Mrvaljević, predsjednik  Odbora za evropske integracije  i međunarodnu  saradnju  Zajednice opština i Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti.

Održan sastanak Savjeta matičara Crne Gore

21.12.2022

Dana 21.12.2022.godine, u prostorijama Zajednice opština, održan je sastanak Savjeta matičara Crne Gore.

Savjet matičara čine predstavnici matičnih službi iz 6 opština. Savjet matičara izabran je na zboru svih matičara Crne Gore održanom u Podgorici, u martu ove godine.

Na sastanku je dogovoreno da se uputi inicijativa prema Zajednici opština da se u okviru organizacione strukture Zajednice opština uspostavi Savjet matičara kao stalno radno tijelo Zajednice opština.

Nastaviti sa nadoknadom gubitaka opštinama

20.12.2022

Analizirajući uporedne podatke o ostvarivanju prihoda opština u 2022. godini u odnosu na isti period 2021. godine, na zahtjev jednog broja članica, Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 20. decembra t.g., razmatrao je efekte posljednjih izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave na prihode opština, pa je, u vezi sa tim donio odgovarajuće zaključke.