Radna tijela Zajednice opština

Radi razmatranja pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu obrazovana su radna tijela Zajednice.

Radna tijela imaju po sedam članova za svaku oblast, a predlažu ih članice Zajednice. Sastav radnih tijela imenuje Upravni odbor na mandatni period od četiri godine.

 

Stalna radna tijela

 

Odbor za razvoj lokalne samouprave;

Odbor za prostorno planiranje;

Odbor za finansiranje lokalne samouprave;

Odbor za društvene djelatnosti;

Odbor za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine;

Odbor za evropske integracije i  međunarodnu saradnju;

 

Sastav Odbora

 

Odbor za razvoj lokalne samouprave

 1. Veselin Vukčević, sekretar Skupštine Glavnog grada Podgorica
 2. Boris Prlja,  glavni administrator Prijestonice Cetinje;
 3. Dubravka Jovančević, ruk.službe predsjednika opštine Berane ;
 4. Zoran Radojičić, glavni administrator opštine Bar;
 5. Ivanka Vukotić, glavna administratorka opštine Danilovgrad;
 6. Veselinka Jauković , glavna administratorka opštine Nikšić;
 7. Maja Ikervari, glavna administratorka opštine Mojkovac;

 

Odbor za prostorno planiranje

 1. Miljan Barović, sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica, predsjednik Odbora;
 2. Zorica llić Mračević, Agencija za izgradnju i razvoj opštine Herceg Novi, potpredsjednica Odbora;
 3. Marko Lalević, potpredsjednik opštine Berane;
 4. Aleksandra Bošković, Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora opštine Bijelo Polje;
 5. Nikoleta Pavićević, Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora opštine Bar;
 6. Jović Marković, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac;
 7. Nebojša Adžić, glavni gradski arhitekta opštine Nikšić;

 

Odbor za finansiranje lokalne samouprave

 1. Petar Smolović, predsjednik opštine Bijelo Polje, predsjednik Odbora; 
 2. Snežana Popović, sekretarka Sekretarijata za finansije Glavnog grada Podgorica, potpredsjednica Odbora;
 3. Ivana Backović, sekretarka Sekretarijata za finansije opštine Bar;
 4. Sanija Fatić, sekretarka Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo opštine Nikšić;
 5. Ismet Hadžić, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoja opštine Rožaje;
 6. Goran Bajić, Uprava lokalnih javnih prihoda opštine Pljevlja;
 7. Olgica Glomazić, sekretarka Sekretarijata za finansije opštine Plužine;

 

Odbor za društvene djelatnosti

 1. Ivana Vučinićpomoćnica sekr.Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica;
 2. Mirjana Lipovina, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Prijestonice Cetinje;
 3. Dina Mustajbašić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu opštine Bijelo Polje;
 4. Ana Zembalić Pištalo, sekretarka Sekretarijata za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi;
 5. Mladen Stijović, pomoćnik sekr. Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane;
 6. Milijana Ašanin, potpredsjednica opštine Šavnik;
 7. Slađana Anđušić, vd. sekretarke Sekretarijata za lokalnu samouprave opštine Golubovci;

 

Odbor za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

 1. Marko Rakočević, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorica, predsjednik Odbora;
 2. Milo Markoč, rukovodilac Sektora za zaštitu životne sredine opštine Bar, potpredsjednik Odbora;
 3. Duško Ružić, sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj opštine Bijelo Polje;
 4. Nataša Bakić, savjetnica u Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj opštine Nikšić;
 5. Rusmir Džudžević, sekretar Sekretarijata za uređenje prostora opštine Rožaje;
 6. Marija Bošković, načelnica Komunalne policije opštine Herceg Novi;
 7. Selvudin Šabotić, samostalni sajvetnik I opština Petnjica;

 

Odbor za evropske integracije i međunarodnu saradanju 

 1. Darko Mrvaljević, samostalni referent za upravljanje projektima opštine Danilovgrad, predsjednik Odbora;
 2. Jelena Vučetić, savjetnica za projekte opštine Mojkovac, potpredsjednica Odbora;
 3. Ljiljana Šćepanović, rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju Glavnog grada Podgorica;
 4.  Miloš Ivanišević, direktor Centra za lokalni ekonomski razvoj Prijestonice Cetinje;
 5. Ana Živanović, šefica Kancelarije za upravljanje projektima opštine Bar;
 6. Maja Rondović, šefica kabineta predsjednika opštine Pljevlja;
 7. Maja Pešić, pomoćnica sekr.Sekretarijata za investicije i projekte opštine Berane;

 

Za razmatranje određenih pitanja iz djelokruga rada Zajednice mogu se obrazovati ad-hok radna tijela.

Sastav i zadatak radnog tijela utvrđuje se odlukom o obrazovanju radnog tijela.