Obuke lokalne samouprave

Održana obuka za odbornike podgoričkog parlamenta

18.12.2023

Skupština, kao predstavnički organ građana, donosi ključna akta kojim utvrđuje lokalne javne politike od direktnog uticaja na život građana. Imajući u vidu zakonom propisane uslove za izbor odbornika, za kvalitetno vršenje odborničke funkcije neophodno je da odbornici budu upoznati sa svojim pravima i obavezama propisanim zakonom i različitim podzakonskim aktima, te mehanizmima koji im stoje na raspolaganju za kvalitetnije vršenje odborničke funkcije.

S tim u vezi, Zajednica opština je inicirala i u svoj Program obuka uvrstila obuke na temu  „Ovlašćenja i odgovornosti odbornika i način vršenja odborničke funkcije“. Prva ovakva obuka organizovana je za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

Kalendar obuka Zajednice opština za 2023. godinu

08.08.2023

U skladu sa Programom obuka Zajednice opština Crne Gore, br. 03 – 472/23, od 11. aprila 2023. godine, Zajednica opština utvrđuje Kalendar obuka za 2023. godinu.

Zajednica opština zadržava pravo izmjene Kalendara obuka, u skladu sa aktuelnim potrebama opština i svojim finansijskim planom.

Ovdje možete preuzeti Kalendar obuka za 2023. godinu.

Izvjesno održavanje drugog ciklusa “Upravljanje neprihodovanom vodom (NRW)”

09.06.2023

Entizijazam i zalaganje Zajednice opština i Udruženja vodovoda Crne Gore da doprinesu smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu u našoj zemlji, prepoznati su i od strane Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD), odnosno njegovog Dunavskog partnerstva za učenje (D-LeaP). Tako je D-LeaP na svom Savjetodavnom odboru potvrdio da je obezbijeđen veći dio sredstava za realizaciju drugog ciklusa NRW programa koji u Crnoj Gori planiraju da sprovedu naše dvije asocijacije.

LISTA PREDAVAČA/TRENERA ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE

15.05.2023

Na osnovu člana 6 stav 6 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora predavača, trenera i drugih realizatora obuka br. 02-31/23 od 16.03.2023. godine objavljuje se LISTA PREDAVAČA/TRENERA ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE na dan 1. jun 2023. godine GENERALNA SEKRETARKA Mišela Manojlović                                                                                          Teme Ime i prezime 1 1. Priprema EU projekata (napredni nivo)2. Sprovođenje javnih […]

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDAVAČA, ODNOSNO TRENERA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKA

11.04.2023

Na osnovu člana 4 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora predavača, trenera i drugih realizatora obuka, Zajednica opština Crne Gore objavljuje

 

   JAVNI POZIV

ZA

IZBOR PREDAVAČA,  ODNOSNO TRENERA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA OBUKA

ZAJEDNICE OPŠTINA CRNE GORE

 

Na poziv se mogu prijaviti sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove i posjeduju potrebna znanja i vještine za sprovođenje Programa obuka Zajednice opština Crne Gore.

Potpisan Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština

07.12.2022

Usavršavanje lokalnih službenika i namještenika preduslov je za uspješno sprovođenje reformi sistema lokalne samouprave, što u krajnjem doprinosi kvalitetnijem pružanju usluga građanima na lokalnom nivou, poručeno je danas sa potpisivanja Sporazuma o saradnji.

Sporazum o saradnji između Ministarstva javne uprave, Uprave za ljudske resurse i Zajednice opština potpisali su ministar javne uprave, Marash Dukaj, v.d. direktora Uprave za ljudske resurse Đuro Nikač i v.d. generalnog sekretara Zajednice opština, Refik Bojadžić. Ovim Sporazumom formalizovana je i osnažena saradnja između tri ključna partnera  na polju razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou.

Radionica o pravu na slobodan pristup informacijama u lokalnoj samoupravi

14.11.2022

„Ćutanje administracije u slučaju podnošenja zahtjeva za slobodan pristup informacijama stvara dodatne probleme i troškove, a istovremeno otežava građanima ostvarivanje njihovih prava,“ poručeno je danas sa radionice o slobodnom pristupu informacijama, održanoj u Podgorici.

Radionicu na temu „Pravo na slobodan pristup informacijama: kako osigurati efikasno sprovođenje zakona u praksi u lokalnoj samoupravi“ organizovala je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore, uz podršku OECD Sigma.

RCDN+ – Mogućnost nastavka projekta od naredne godine

18.10.2022

Regionalni projekat za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda – RCDN pokazao je da je njegova implementacija veoma korisna i potrebna, ne samo Crnoj Gori, već i svim zemaljama u regionu koje su njime obuhvaćene. Nakon 5 godina njegove uspješne realizacije, trenutno se radi na sagledavanju mogućnosti za nastavkom projekta od 2023. godine.

O mogućnostima finansiranja u okviru trećeg poziva prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora

26.04.2022

Nedavno je otvoren treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora.

Želeći da predstavi koje su to oblasti, mogućnosti i uslovi za apliciranje za dobijanje finansijskih sredstava u okviru ovog programa za oblast vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, Zajednica opština, u partnerstvu sa Udruženjem vodovoda Crne Gore, a uz podršku projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda (RCDN)”, organizovala je dvije obuke na temu „Priprema EU projekata – Identifikacija projektne ideje i pripreme za izradu sažetka projekta (Concept Note) za treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora“.

Održane dvije onlajn obuke: “Kapitalni infrastrukturni projekti u sektoru voda i odvođenja otpadnih voda”

17.03.2021

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Udruženjem vodovoda Crne Gore, organizovala je dvije onlajn obuke na temu “Kapitalni infrastrukturni projekti u sektoru voda i odvođenja otpadnih voda”. Obuke su se organizovane u okviru projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”.