Rješenja iz Predloga zakona o šumama potencijalno ugrožavaju finansije opština
15.02.2024

Rješenja iz Predloga Zakona o šumama, odnosno predloženi način na koji se ukida koncesioni model korišćenja šuma i koncesione naknade, ne obezbjeđuje sigurnost i stabilnost prihoda lokalnih samouprava, saopštila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović u  izjašnjenju, koje je na osnovu primjedbi, predloga i sugestija opština uputila ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimiru Jokoviću. Ovo se, kako je istakla, naročito odnosi na opštine sjevernog regiona kod kojih će ukidanje prihoda po osnovu koncesionih naknada za korišćenje šuma bez njihove adekvantne nadoknade prouzrokovati dodatne probleme u obezbjeđivanju likvidnosti opštinskih budžeta.

– Ne sporeći potrebu promjene postojećeg koncesionog modela korišćenja šuma radi otklanjanja brojnih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti, kao nacionalna asocijacija svih opština u Crnoj Gori smatramo nedopustivim donošenje bilo kakvog propisa kojima će se ukinuti ili smanjiti prihodi jedinica lokalne samouprave, a da se pri tome ne obezbijedi njihova adekvatna kompenzacija – navodi se u izjašnjenju. 

Predlogom Zakona, naime, ne utvrđuje se tačan procenat prihoda privrednog društva za gazdovanje šumama koji će se uplaćivati u budžet države, a koji je osnovica za raspodjelu sredstava lokalnoj samoupravi i državi u odnosu 70 prema 30 procenata. Ovo je pitanje neophodno precizno normirati i jasno utvrditi procenat izdvajanja ili utvrditi precizne kriterijume koji bi se koristili za izračunavanje ovog iznosa, a koji moraju da obezbijede nivo prihoda budžeta opština po ovom osnovu najmanje u visini  do sada ostvarivanih prihoda po osnovu koncesionih naknada za korišćenje šuma.

U izjašnjenju se navodi da praksa pokazuje da u slučaju pokretanja postupka ocjene ustavnosti nedovoljno precizne odredbe propisa, Ustavni sud CG je uvijek proglašava protivustavnom, jer se na takav način direktno povređuje ustavno načelo pravne sigurnosti i vladavine prava.

Zajednica opština CG apeluje na resorno Ministarstvo da sistemskim pristupom u pripremi Zakona o šumama obezbijedi dovoljnu garanciju zaštite zajemčenog ustavnog prava na lokalnu samoupravu i prihode opština.