Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
10.04.2020

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18 i 34/19);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakon o računovodstvu u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 66/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl.list CG“, broj 66/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“, broj 66/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačima („Sl.list CG“, broj 67/19), 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.list CG“, broj 67/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 67/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora („Sl.list CG“, broj 67/19),
 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Sl.list CG“, broj 73/19),
 • Zakon o zaštiti morske sredine („Sl.list CG“, broj 73/19),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama („Sl.list CG“, broj 73/19),
 • Zakon o javnim nabavkama („Sl.list CG“, broj 74/19),
 • Zakon o radu („Sl.list CG“, broj 74/19),
 • Zakon o o slobodi vjeroispovjesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica („Sl.list CG“, broj 74/19),
 • Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 75/19),
 • Uredbu o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Budva („Sl.list CG“, broj 76/19), 
 • Zakon o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola („Sl.list CG“, broj 3/20), 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Sl.list CG“, broj 3/20),
 • Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji („Sl.list CG“, broj 3/20),
 • Uredbu o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Bijelo Polje („Sl.list CG“, broj 3/20),
 • Naredbu o sprovođenju mjera za sprečavanje infekcije izazvane novim koronavirusom („Sl.list CG“, broj 14/20),
 • Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Sl.list CG“, br. 15/20 i 27/20),
 • Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Sl.list CG“, br. 16/20, 18/20 i 28/20),
 • Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Sl.list CG“, br. 18/20 i 19/20) i
 • Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Sl.list CG“, br. 22/20 i 24/20).

 

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave_april 2020. (.PDF)