Pomoćnici Generalnog sekretara

Generalni sekretar ima dva pomoćnika.

Pomoćnika generalnog sekretara, bira i razrješava Generalni sekretar na osnovu javnog konkursa na mandatni period od 4 godine.  Na  odluku o izboru pomoćnika  generalnog sekretara, saglasnost daje Upravni odbor. Pomoćnik generalnog sekretara odgovoran je Generalnom sekretaru i Upravnom odboru Zajednice opština.

Pomoćnik Generalnog sekretara za sistem lokalne samouprave

 

Pomoćnica Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Funkciju Pomoćnika generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije od 14. decembra 2017. godine vrši  Vanja Starovlah  dipl. ekonomista.

Vanja Starovlah je rođena 20.09.1973. godine u Pljevljima. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. U Zajednici opština je od jula 2000. godine i obavljala je poslove savjetnika za međunarodnu saradnju i sekretara za evropske integracije i medjunarodnu saradnju. Sekretar je Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Zajednice opština Crne Gore; Delegacije Zajednice opština Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština. Takođe je član Mreže EU menadžera jugoistočne Evrope, član Upravnog odbora Mreže asocijacija lokalnih samouprava jugoistočne Evrope (NALAS) i član Mreže za bratimljenje gradova Savjeta evropskih opština i regiona (CEMR).

Koautor je publikacija „Raspoloživi fondovi za finansiranje opštinskih projekata“, „Katalog razvojnih projekata lokalnih samouprava u Crnoj Gori“ i „Bratimljenje“.

e-mail: vanja.starovlah@uom.co.me