O Zajednici

Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih zajednica za teritoriju Crne Gore, u koju se na neodređeno vrijeme dobrovoljno udružuju jedinice lokalne samouprave.

Misija Zajednice opština Crne Gore je da kroz zastupanje zajednički utvrđenih interesa svojih članica pred državnim organima i međunarodnim organizacijama i pružanjem usluga članicama, radi na razvoju i unapređenju lokalne samouprave i efikasnijem obavljanju njihovih nadležnosti u interesu lokalnog stanovništva i na zaštiti i ostvarivanju zajedničkih interesa članica.

Ciljevi Zajednice su:

 razvoj unapređenje i zaštita lokalne samouprave u Crnoj Gori u skladu sa principa Evropske povelje u lokalnoj samoupravi;

 predstavljanje i zastupanje zajednički utvrđenih interesa svojih članica a naročito u postupku pripreme i donošenja zakona i drugih akata koji su od značaja za organizaciju, rad, funkcionisanje i finansiranje lokalne samouprave i predstavljanju njihovih interesa pred centralnim vlastima i međunarodnim organima  i organizacijama;

unapređenje stručnih, materijalnih i finansijskih kapaciteta za ostvarivanje nadležnosti  i efikasno pružanje usluga građana.

 

Djelatnosti Zajednice su:

 zastupanje i predstavljanje interesa i potreba jedincica lokalne samouprave;

 zajedničko utvrđivanje stavova, predloga i inicijativa koje imaju za cilj unapređenje pravnog okvira za funkcionisanje lokalne samouprave;

 zastupanje zajedničkih interesa lokalnih zajednica pred državnim organima i drugim domaćim i međunarodnim subjektima,

 ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama za lokalnu samoupravu i drugim međunarodnim organizacijama,

 pružanje usluga članicama radi izgradnje sopstvenih kapaciteta kroz razmjenu informacija, pružanju obuka, savjetodavnu pomoć i podršku, razmjenu dobre prakse i slično;

 podrška i savjetodavna uloga u međunarodnim aktivnostima u postupku uspostavljanja partnerstava, bratimljenje i realizaciji međunarodnih projekata;

 praćenje stanja i analize istraživanja u oblastima od značaja za lokalnu samoupravu;

učešće u različitim projektima i aktivnostima koje imaju za cilj unapređenje sistema lokalne samouprave, položaja i uloge članica u sistemu;

izdavačka djelatnost.

 

Članovi

Statut Zajednice (.pdf)

Skupština Zajednice

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Generalni sekretar Zajednice

Pomoćnik generalnog sekretara

Stalna radna tijela