Inicirano donošenje Zakona o javnim grobljima i sahranjivanju
27.04.2023

Crna Gora nema poseban zakon kojim bi uredila brojna pitanja vezana za sahranjivanje.

Iako je zakonom kojim se uređuju komunalne djelatnosti to pitanje stavljeno u nadležnost opština, brojni su i veoma delikatni odnosi koji bi se morali posebno urediti.  

Groblja su lokalna dobra u opštoj upotrebi kojim raspolaže opština i koja su dostupna svima pod jednakim uslovima. Kao takva,  ni u kom slučaju ne mogu biti u privatnoj svojini, kako je to izričito propisano Zakonom o državnoj imovini.

Ipak, u praksi su relativno česti i po porodicu i javnost veoma uznemiravajući slučajevi nedefinisanog ili nedovoljno definisanog prava sahranjivanja na seoskim i prigradskim grobljima kojima opštinska privredna društva ne upravljaju, što često rezultira postupcima koji su izuzetno bolni za sve učesnike. Ima i slučajeva upitnih zdravstvenih aspekata sahranjivanja, uslova za transport podsmrtnih ostataka crnogorskih državljana koji su umrli van Crne Gore, ekshumacije, prenošenja zemnih ostataka i sl.

Naročito su delikatna pitanja naplaćivanja grobnih mjesta na seoskim i prigradskim grobljima, njihovog održavanja, održavanja kapela koje se najčešće grade samodoprinosom ili donacijama i dr.

Iz svih ovih razloga Zajednica opština Crne Gore uputila je inicijativu Vladi Crne Gore za donošenje posebnog Zakona o javnim grobljima i sahranjivanju.