Obezbijediti princip ravnopravnosti u sistemu zarada zaposlenih na lokalnom nivou
27.04.2023

U cilju stvaranja adekvatnog zakonskog okvira kojim će se obezbijediti poštovanje prava na jednakost i ravnopravnost građana pred Ustavom i zakonom – kao jednog od osnovnih ljudskih prava zaštićenih Ustavom Crne Gore, Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština usvojio je Inicijativu za izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru.

Primjena važećeg Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa u praksi proizvodi brojne nelogičnosti, posebno u odnosu na zarade nosioca izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave. Koeficijent za utvrđivanje zarade gradonačelnika i predsjednika opština, zavisno od broja stanovnika, kreće se u rasponu od 15,56 do 21,62. Ovakvi koeficijenti su niži ili u visini koeficijenata za određena zvanja u sistemu javne uprave koja su, u odnosu na djelokrug nadležnosti i odgovornosti gradonačelnika, odnosno predsjednika opština, neuporedivi. Uz apsolutno poštovanja svih zvanja u sistemu javne uprave, funkcija predsjednika opštine, odnosno gradonačelnika je jedna od najtežih i najodgovornijih funkcija u državi, imajući u vidu sve izazove, političku, krivičnu, građansku i prekršajnu odgovornost, raznorodnost upravnih oblasti i sl.

Vezivanje koeficijenata za zarade nosioca izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave prema broju stanovnika unosi dodatnu neravnopravnost i diskriminaciju. Poslovi gradonačelnika/predsjednika opština i odgovornosti za vršenje tih poslova utvrđeni su zakonom na istovjetan način, bez obzira na broj stanovnika. Obim poslova je svakako veći u većim opštinama, ali to istovremeno podrazumijeva i veći broj izvršilaca, što je pitanje koje se reguliše drugim propisima i organizacionim aktima opština, a ne nikako Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Primjena novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa prouzrokuje nove nelogičnosti. Ugovorom su utvrđeni uvećani koeficijenti za zarade službenika i namještenika, pa su zarade zaposlenih na određenim radnim mjestima u opštinama, naročito zaposlenih sa dužim radnim stažom, veće od zarada pojedinih predsjednika opština i ostalih lokalnih funkcionera i visoko-rukovodnog kadra, što u cjelosti obesmišljava i degradira funkciju predsjednika opština.

Iz navedenih razloga, a uz podršku članova Upravnog odbora Zajednice opština sa nedavno održane sjednice, Odbor za finansiranje lokalne samouprave je pripremio Inicijativu za izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru koja je dostavljena resornom Ministarstvu finansija na dalje postupanje i svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore.

Ovdje možete preuzeti Inicjativu za izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru.