Bilten naša zajednica

Publikacija „Moja Zajednica 2023“ – najvažniji podaci o lokalnoj problematici na jednom mjestu

05.02.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) pripremila je onlajn publikaciju pod nazivom „Moja Zajednica 2023“ u kojoj se, pored sadržajnog pregleda brojnih aktivnosti asocijacije tokom protekle godine, mogu naći i informacije o problemima i izazovima sa kojima se načelno susrijeću sve lokalne samouprave u državi, kao i predlozi rješenja za njihovo prevazilaženje.

Uvodnu riječ za „Moju Zajednicu 2023“ napisao je predsjednik Upravnog odbora ZOCG i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, dajući osvrt na otežano funkcionisanje lokalnih samouprava, kao i na različite mjere koje je Zajednica opština preduzimala u cilju jačanja uticaja opština na javne politike.