Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz svog sastava.

Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor obavlja kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Zajednice, najmanje jednom godišnje.

Izvještaj o kontroli Nadzorni odbor podnosi Upravnom odboru i Skupštini.

 

Predsjednik Nadzornog odbora je Aleksandar Grgurović, Predsjednik opštine Danilovgrad, a članovi su Marko Janketić, predsjednik Skupštine opštine Mojkovac i Ardijan Mavriq predsjednik Skupštine opštine Ulcinj.