Naslovna strana

Negativan uticaj Programa “Evropa sad” na prihode svih opština

15.04.2022

Primjena Programa „Evropa sad”, odnosno Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, ima izrazito negativan uticaj na prihode svih opština, a što jasno pokazuju uporedni podaci o padu ostvarenih prihoda po opštinama u februaru i martu 2022. godine u odnosu na iste mjesece u 2021. godini, sa tendencijom da taj pad u aprilu bude još izraženiji, što će dovesti u pitanje održivost lokalnih javnih finansija, posebno u manje razvijenim opštinama, ocjena je Upravnog odbora Zajednice opština.

Saradnjom opština i vodovodnih društava do unapređenja pružanja vodnih usluga

14.04.2022

Zajedničkim radom sa fokus grupom, Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore, 13-14. aprila 2022. godine u Kolašinu, pripremali su Smjernice i knjige procedura – dokument kojim će se omogućiti jačanje saradnje i olakšati komunikacija između opština i vodovodnih društava.

Bar domaćin sastanaka lokalnih samouprava jugoistočne Evrope

07.04.2022

Opština Bar domaćin je niza sastanaka lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope koji se završavaju danas. Na sastanku NALAS-a mreže asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope, koji je održan danas u Opštini Bar, premijerno je predstavljen Geoportal Opštine Bar, inovativna aplikacija koja je skup različitih servisa Opštine, koja će olakšati rad lokalne uprave i pomoći građanima u jednostavnom, brzom i lakom pristupu svim važnim informacijama. Takođe su predstavljeni rad i rezultati Opštine Bar na planu podrške razvoju ženskog preduzetništva u opštini.

Neophodno ubrzati proces proširenja EU

04.03.2022

„Imajući u vidu izazove sa kojima se danas suočavamo, neophodno je ubrzati proces proširenja i otvoriti vrata EU zemljama Zapadnog Balkana, kako bi Evropa bila ujedinjena i kompletna“, izjavio je Dušan Raičević, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština na Evropskom samitu regiona i gradova, koji se održava 3-4. marta u Marseju.

Ravnopravno učešće osoba s invaliditetom preduslov za građanski aktivizam u lokalnim samoupravama

11.02.2022

Savez slijepih Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore u petak 11.02.2022. godine, u prostorijama Zajednice opština, potpisali su Sporazum o saradnji. Cilj Sporazuma je podsticanje većeg stepena zaštite ljudskih prava i inkluzije osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, kao i stvaranje uslova za njihovo ravnopravno učešće posredstvom e-pristupačnosti i građanskog aktivizma. Navedeno će se ostvariti kroz poboljšanje strukturnog dijaloga sa svim lokalnim zajednicama u zemlji, uz stvaranje preduslova za otvoreniju i inkluzivniju vlast na lokalnom nivou.

Dušan Raičević: „Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU“

04.02.2022

Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU, naročito u pripremi Izvještaja o napretku koji bi trebalo da na adekvatan i sadržajan način prepozna lokalnu dimenziju, njenu jedinstvenu ulogu, kao i uticaj EU integracija na lokalne samouprave. Lokalne zajednice treba da budu što bolje pripremljene za implementaciju EU standarda u lokalnim javnim politikama i pružanju javnih usluga građanima i da imaju pristup EU fondovima i drugim programima podrške zemljama kandidatima.

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

25.01.2022

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Javni poziv za predavače/trenere

24.01.2022

Uprava za kadrove je objavila javni poziv zainteresovanim licima da se prijave za postupak selekcije kandidata za predavače, za realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, i to za 58 tema. Prijavljivanje se vrši do 31. janura 2022. godine.

Poželjno bi bilo da se za predavače na teme od značaja za lokalne službenike i namještenike prijave službenici iz opština, kao stručnjaci i dobri poznavaoci određenih oblasti iz nadležnosti lokalne samouprave.

Više o uslovima, načinu prijave i selekcije kandidata, možete pogledati na ovom linku.

 

Zajednica opština podržala festival „Crna Gora u ritmu Evrope“

20.01.2022

Direktor festivala “Crna Gora u ritmu EvropeDavid Makević i generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Refik Bojadžić potpisali su danas u Podgorici Dokument o strateškom partnerstvu.

U Dokumentu se navodi da su zajednički ciljevi Zajednice opština Crne Gore i “Crne Gore u ritmu Evrope” unaprijeđenje uslova i kvaliteta života djece i omladine Crne Gore kroz neprestano učenje i razvijanje njihovih talenata u polju pjesme, plesa, muzike, glume, sporta; očuvanje tradicije i sticanju novih znanja i upoznavanje sa kulturama drugih zemalja Evrope kroz učešće u televizijskom programu “Crna Gora u ritmu Evrope” na Radio Televiziji Crne Gore, a koje podržavaju ambasade zemalja Evrope i Evropske unije, Izraela i Australije.

Upućen Predlog nadležnom Odboru Skupštine CG za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku

19.01.2022

Zajednica opština je Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore uputila predlog za pokretanje procedure pripreme i donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po hitnom postupku.