April, 2024

Iskustva Novog Sada dragocjena za unapređenje socijalne inkluzije u crnogorskim opštinama

15.04.2024

NALAS Radna grupa za socijalnu inkluziju i migracije, u kojoj participira i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG), početkom aprila u Novom Sadu održala je svoj treći sastanak, na kojem je u fokusu bio razvoj strategije zastupanja i lobiranja u cilju socijalne inkluzije ranjivih kategorija. Predstavnica ZOCG u Radnoj grupi Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti, prezentovala je prvi Nacrt Mape puta Zajednice opština za lobiranje na temu „Nepostojanje modela finansiranja za pružanje usluga u dnevnim centarima za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Crnoj Gori”.

Počela obuka za pisanje EU projekata u Pljevljima

05.04.2024

Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) u saradnji sa Opštinom Pljevlja počela je juče u ovoj lokalnoj samoupravi četvorodnevnu obuku osnovnog nivoa za izradu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz pristupnih fondova Evropske unije. Obuka je namijenjena zaposlenima u lokalnoj upravi i preduzećima, a izvode je projekt menadžerke ZOCG Maja Pešić i Simona Bošković.