Iskustva Novog Sada dragocjena za unapređenje socijalne inkluzije u crnogorskim opštinama
15.04.2024

NALAS Radna grupa za socijalnu inkluziju i migracije, u kojoj participira i Zajednica opština Crne Gore (ZOCG), početkom aprila u Novom Sadu održala je svoj treći sastanak, na kojem je u fokusu bio razvoj strategije zastupanja i lobiranja u cilju socijalne inkluzije ranjivih kategorija. Predstavnica ZOCG u Radnoj grupi Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti, prezentovala je prvi Nacrt Mape puta Zajednice opština za lobiranje na temu „Nepostojanje modela finansiranja za pružanje usluga u dnevnim centarima za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Crnoj Gori”.

Posebno korisna radionica bila je posvećena temi „Razvijanje socijalnog mentorstva koje pomaže pri zapošljavanju ranjivih grupa”, kao individualnog i holističkog pristupa načinu zapošljavanja i podrške očuvanju zaposlenja pripadnika ranjivih kategorija.

Tokom boravka u Novom Sadu članovi Radne grupe posjetili su Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović”, u okviru koje postoji i dom učenika koji omogućava da ova obrazovna ustanova pruža mogućnosti stalnog ili dnevnog boravka korisnicima, ali i da uz to funkcioniše kao svojevrsni radni centar. Riječ je o najvećoj instituciji ovog tipa na Balkanu (https://www.youtube.com/watch?v=Bc5shGVCb5Q), jedinstvenoj po mnogo čemu, u kojoj korisnici, trenutno od jedne do 69 godina, sa različitim vrstama invaliditeta dobijaju mogućnost obrazovanja, kao i socijalne inkluzije kroz pomoć u zapošljavanju.

Tokom posjete članovi radne rupe imali su priliku da u razgovoru sa Nenadom Draškovićem, VD zamjenika načelnika Gradske uprave za socijalnu i dječju zaštitu Novog Sada čuju korisne primjere dobre prakse u pružanju usluga socijalne i dječje zaštite. Grad Novi Sad za ove usluge izdvaja 5,5% budžeta, dok taj procenat u većini lokalnih samouprava regiona iznosi 4% budžeta. Novosadska lokalna uprava osnovala je Sigurnu dječju kuću i Servise podrške za roditelje, kao usluge koje nijesu široko zastupljene u opštinama u regionu, a za kojima postoji potreba.  

U okviru strudijske posjete, članovi Radne grupe obišli su i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, koje pruža usluge kao što su dnevni boravak za mentalno nedovoljno razvijena lica preko 27 godina, klub za osobe sa intelektualnim teškoćama preko 27 godina i volonterski servis Udruženja.

Iskustva lokalne samouprave u Novom Sadu u ovim oblastima, sa kojima su članovi NALAS Radna grupa za socijalnu inkluziju i migracije imali prilike da se upoznaju mogla bi da posluže kao dragocjen primjer za unapređenje socijalne inkluzije i u crnogorskim opštinama.

Sledeći sastanak Radna grupa održaće u novembru ove godine.

Kategorija: