January, 2024

Etapna decentralizacija i digitalizacija prioriteti, nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi u aprilu

31.01.2024

Etapna decentralizacija sistema javne uprave koja podrazumijeva postepeno vračanje brojnih nadležnosti opštinama, kao i nastavak procesa digitalizacije dva su najvažnija prioriteta, konstatovano je na današnjem sastanku ministra javne uprave Maraša Dukaja sa rukovodiocima lokalnih samouprava i predstavnicima Zajednice opština Crne Gore (ZOCG).

Jelena Borovinić Bojović predsjednica Skupštine Zajednice opština

25.01.2024

Za predsjednicu Skupštine Zajednice opština Crne Gore jednoglasno je izabrana dr Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Glavnog grada.

Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, dr Borovinić Bojović naglasila je potrebu jačanja demokratskog ambijenta i vladavine prava, te zaštite interesa jedinica lokalne samouprava, a time i svih građanki i građana Crne Gore.