Etapna decentralizacija i digitalizacija prioriteti, nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi u aprilu
31.01.2024

Etapna decentralizacija sistema javne uprave koja podrazumijeva postepeno vračanje brojnih nadležnosti opštinama, kao i nastavak procesa digitalizacije dva su najvažnija prioriteta, konstatovano je na današnjem sastanku ministra javne uprave Maraša Dukaja sa rukovodiocima lokalnih samouprava i predstavnicima Zajednice opština Crne Gore (ZOCG).

Na sastanku je razmatrana Analiza funkcionisanja lokalne samouprave, dokument koji je Vlada usvojila prošle nedelje, a kojim je predviđena postupna decentralizacija državne uprave s obzirom na činjenicu da je Crna Gora jedna od najcentralizovanijih država regiona. Konstatovano je da ovaj proces mora biti etapan, imajući u vidu to da sve opštine u Crnoj Gori nisu spremne, odnosno da nemaju kadrovskih kapaciteta da preuzmu nadležnosti iz oblasti socijalne politike, obrazovanja i zapošljavanja. Značajan korak u ovom pravcu biće novi Zakon  o lokalnoj samoupravi na kojem će se, kako je dogovoreno, raditi zajedno sa predsatvnicima loalnih samouprava i ZOCG, a čiji se prvi nacrt očekuje u aprilu.

Generalna sekretarka Zajednice opština Mišela Manojlović ocijenila je da je Analiza funkcionisanja lokalne samouprave dobar dokument koji daje realnu sliku stanja u ovoj oblasti budući da je rađen i na osnovu podataka i inputa koje je dostavila Zajednica opština. Ona je konstatovala da je Zakonom o lokalnoj samoupravi iz 2018. godine došlo do bespotrebnog državnog intervencionizma i oduzimanja brojnih ovlašćenja predsjednicima opština kao nisiocima izvršne vlasti na lokalnom nivou, ocjenjujući da bi to trebalo eliminisati novim zakonom jer je riječ o ograničavajućem faktoru za funkcionisanje lokalne samouoprave.

Manojlović je posebno ukazala na potrebu što skorijeg elektronskog povezivanja javnih registara na državnom i lokalnom novou, što bi omogućilo znatno veću efikasnost u radu i zadovoljavanju potreba građana, imajući u vidu da neophodne podatke za izdavanje dokumenata lokalni organi treba da pribavljaju po službenoj dužnosti, a ne da ih traže od građana.  

Predstavnici opština su na sastanku iznijeli podatke o problemima sa kojima se lokalne samouprave trenutno srijeću. Posebno je bilo riječi o problemu depopulacije i nedostatka kadrovskih kapaciteta, odnosno odliva kadrova. Opštine sa Primorja su kao problem istakle činjenicu da ni na koji način nisu uključene u upravljanje morskim dobrom, dok je u fokusu opština sa sjevera bila problematika najavljenog ukidanja koncesija na korištenje šumskog bogatstva.

Na sastanku je bilo riječi i o razgraničenju Podgorice sa Tuzima i Zetom, a Ministarstvo javne uprave izrazilo je spremnost da pomogne u rješavanju tog pitanja.  

Kategorija: