June, 2022

Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime

22.06.2022

Zajednica opština u Crnoj Gori pruža podršku u sprovođenju projekata „EU za energetsku tranziciju (EU4 Energy Transition): Sporazum gradonačelnika na zapadnom Balkanu i u Turskoj“, koji zajednički finansiraju Evropska Unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj.

Održane informativne sesije o predstojećem pozivu za podnošenje prijava za realizaciju malih projekata iz oblasti energetike, saobraćaja i klime

21.06.2022

U okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji u Crnoj Gori implementira GIZ, u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, saobraćaj i zaštita klime, u saradnji sa Zajednicom opština, a sufinansira Evropska unija i njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, pružiće se finansijska i tehnička podršku opštinama u regionu za implementaciju projekata manjeg obima koji doprinose ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama.

Predsjednik Nacionalne asocijacije opština Republike Bugarske u posjeti Crnoj Gori

02.06.2022

Predsjednik Nacionalne asocijacije opština Republike Bugarske (NAMRB) i Gradonačelnik bugarske kulturno-istorijske Prijestonice Veliko Trnovo Daniel Panov i ambasadorka R. Bugarske u Crnoj Gori Maglena Pugličijeva susreli su se danas sa Generalnim sekretarom Zajednice opština Crne Gore Refikom Bojadžićem, potpredsjednicom Skupštine ZOCG Nemšom Omerhodžić i pomoćnicom generanog sekretara za evropske integracije Vanjom Starovlah.