April, 2022

O mogućnostima finansiranja u okviru trećeg poziva prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora

26.04.2022

Nedavno je otvoren treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora.

Želeći da predstavi koje su to oblasti, mogućnosti i uslovi za apliciranje za dobijanje finansijskih sredstava u okviru ovog programa za oblast vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, Zajednica opština, u partnerstvu sa Udruženjem vodovoda Crne Gore, a uz podršku projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda (RCDN)”, organizovala je dvije obuke na temu „Priprema EU projekata – Identifikacija projektne ideje i pripreme za izradu sažetka projekta (Concept Note) za treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora“.

Foto

20.04.2022

Video

20.04.2022

Dušan Raičević: Negativne prognoze uticaja Programa “Evropa sad” na prihode opština se ostvarile

20.04.2022

Povodom negativnog uticaja Programa “Evropa sad” na prihode opština, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Dušan Raičević, gostovao u emisiji radija Antena M “Drugačija radio veza”. 

Video intervju pogledati ovdje .

Negativan uticaj Programa “Evropa sad” na prihode svih opština

15.04.2022

Primjena Programa „Evropa sad”, odnosno Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, ima izrazito negativan uticaj na prihode svih opština, a što jasno pokazuju uporedni podaci o padu ostvarenih prihoda po opštinama u februaru i martu 2022. godine u odnosu na iste mjesece u 2021. godini, sa tendencijom da taj pad u aprilu bude još izraženiji, što će dovesti u pitanje održivost lokalnih javnih finansija, posebno u manje razvijenim opštinama, ocjena je Upravnog odbora Zajednice opština.

Saradnjom opština i vodovodnih društava do unapređenja pružanja vodnih usluga

14.04.2022

Zajedničkim radom sa fokus grupom, Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore, 13-14. aprila 2022. godine u Kolašinu, pripremali su Smjernice i knjige procedura – dokument kojim će se omogućiti jačanje saradnje i olakšati komunikacija između opština i vodovodnih društava.

Bar domaćin sastanaka lokalnih samouprava jugoistočne Evrope

07.04.2022

Opština Bar domaćin je niza sastanaka lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope koji se završavaju danas. Na sastanku NALAS-a mreže asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope, koji je održan danas u Opštini Bar, premijerno je predstavljen Geoportal Opštine Bar, inovativna aplikacija koja je skup različitih servisa Opštine, koja će olakšati rad lokalne uprave i pomoći građanima u jednostavnom, brzom i lakom pristupu svim važnim informacijama. Takođe su predstavljeni rad i rezultati Opštine Bar na planu podrške razvoju ženskog preduzetništva u opštini.