Bar domaćin sastanaka lokalnih samouprava jugoistočne Evrope
07.04.2022

Opština Bar domaćin je niza sastanaka lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope koji se završavaju danas. Na sastanku NALAS-a mreže asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope, koji je održan danas u Opštini Bar, premijerno je predstavljen Geoportal Opštine Bar, inovativna aplikacija koja je skup različitih servisa Opštine, koja će olakšati rad lokalne uprave i pomoći građanima u jednostavnom, brzom i lakom pristupu svim važnim informacijama. Takođe su predstavljeni rad i rezultati Opštine Bar na planu podrške razvoju ženskog preduzetništva u opštini.

„Krizna vremena i pandemija natjerali su nas da se prilagodimo jako brzo, prihvatimo tehnološka dostignuća i dodatno modernizujemo i unaprijedimo servise lokalnih uprava, pa smo tako prva lokalna uprava u Crnoj Gori koja je u vrijeme krize uspostavila sistem E-komerca. Danas predstavljamo još jedan inovativni sistem – Geoportal Opštine Bar, kroz koji smo građanima obezbijedili uvid u plansku dokumentaciju, započete postupke legalizacije i uvid u poreska zaduženja, i sve to objedinjeno na jednom mjestu“, rekao je Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar, na otvaranju sastanaka Mreže asocijacija loklanih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Potpredsjednica Opštine Bar, Tanja Spičanović, govorila je o programima podrške ženskom preduzetništvu koje lokalna uprava realizuje u kontinuitetu, ali i o projektima osnaživanja žena u biznisu koje opština realizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima. Ona je naglasila da je kroz programe podrške preduzetništvu za sve kategorije, bilo čak 60% žena čiji su biznis planovi podržani.

Od 5 do 8. aprila o.g. u Baru se održava niz sastanka foruma i radnih tijela NALAS-a, uključujući i Forum žena gradonačelnica iz zemalja Jugoistočne Evrope, na kome je učestvovala i predsjednica Opštine Danilovgrad Zorica Kovačević, sastanak radne grupe NALAS-a za upravljanje vodama, kao i sastanak Upravnog odbora (komitet oficira za vezu) NALAS-a.

Na sastancima je učestvovalo preko 50 gradonačelnika/ca i predstavnika/ca lokalnih samouprava iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Moldavije, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Turske, Kosova i Crne Gore, kao i predstavnici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, sekretarijata NALAS-a i Zajednice opština Crne Gore.

NALAS je mreža asocijacija i lokalnih vlasti jugoistočne Evrope koja okuplja 15 asocijacija iz zemalja jugoistočne Evrope i koja predstavlja preko 9000 opština i gradova regiona, a čija je misija da aktivno podržava proces decentralizacije u jugoistočnoj Evropi, kroz jačanje i uspostavljanje saradnje između nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti.

Kategorija: