Zajednica opština informisala Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine CG o rezultatima pregovora sa Ministarstvom finansija
17.12.2021

Zajednica opština Crne Gore je, shodno zaključku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa sjednice od 30.11.2021. godine, ovom Odboru dostavila Informaciju o rezultatima pregovora Zajednice opština i Ministarstva finansija o negativnom uticaju Programa „Evropa sad“ na prihode opština i utvrđivanju kompenzatornih mjera koje treba da obezbijede nadoknadu izgubljenih prihoda opštinama. 

Informaciju možete preuzeti na sljedećem linku.

 

Kategorija: