June, 2021

Odbor za prostorno planiranje podnio Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

22.06.2021

Uvažavajući činjenicu da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata jedan od najznačajnih zakona kojima se uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje Ustavom zagarantovanog prava na lokalnu samoupravu, Zajednica opština je u susret najavljenim izmjenama zakonodavnog okvira u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata, uputila opštinama dopis kojima je tražila da dostave iskustva u primjeni Zakona i predloge za prevazilaženje eventualnih problema radi njegove izmjene.

Nedelja transporta i klimatskih promjena

17.06.2021

GIZ Njemačka razvojna agencija u ime njemačkog  Ministarstva za životnu sredinu i prirodu, očuvanje i nuklearnu bezbjednost (BMU), organizuje svjetski događaj ”Nedelja transporta i klimatskih promjena”, u periodu od 21-25. juna 2021. godine . U okviru programa Istočne Evrope, Glavni gradovi: Podgorica (MNE), Beograd (SER), Priština (KOS), Sarajevo (BiH), Skoplje (NMC), Tirana (AL), će prestaviti svoje rezultate i aktivnosti u oblasti održive urbane mobilnosti, kao primjere dobre prakse.

Omogućiti snažnije uključenje lokalnih samouprava u proces proširenja EU

15.06.2021

Institucije Evropske unije trebalo bi da imaju na umu da lokalne uprave, kao servisi građana, u procesu proširenja moraju imati zapaženu ulogu, jer su upravo one ključne za reforme koje se sprovode, ali i za socio-ekonomski razvoj i oporavak, ocjenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan, koji je kopredsjedavao 15. sastankom Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO).

Lokalne samouprave na zapadnom Balkanu i njihova vizija budućnosti Evrope

14.06.2021

„Odluka Evropskih institucija o neuključivanju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata iz zapadnog Balkana u razgovore o budućnosti Evrope  je veoma  obeshrabrujuća za sve one koji se zalažu za evropsku perspektivu svojih zemalja“ istakao je Dušan Raičević, predsjednik opštine Bar i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, na okruglom stolu koji su zajednički organizovali Foster Europe Foundation Austria i Centar za istraživanje javne uprave (KDZ Beč).

Urađen Model Odluke o komunalnom redu

08.06.2021

Zakonom o komunalnim djelatnostima propisano je ovlašćenje i obaveza jedinicama lokalne samouprave da, radi korišćenja, čuvanja i održavanja javnih površina, komunalne infrastrukture, opreme i sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti i zadovoljenja javnog interesa u komunalnoj oblasti, svojom odlukom propišu opšte uslove za održavanje komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje. Ovo se posebno odnosi na oblasti uređenja naselja; održavanje čistoće, zaštitu i čuvanje javnih površina; uklanjanje snijega i leda; upravljanje javnom rasvjetom; održavanje mostova i otvorenih plaža, obala rijeka, jezera, otvorenih odvodnih kanala i sl.; održavanje javnih toaleta i sprječavanje narušavanja komunalnog reda bukom.