Lokalne samouprave na zapadnom Balkanu i njihova vizija budućnosti Evrope
14.06.2021

„Odluka Evropskih institucija o neuključivanju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata iz zapadnog Balkana u razgovore o budućnosti Evrope  je veoma  obeshrabrujuća za sve one koji se zalažu za evropsku perspektivu svojih zemalja“ istakao je Dušan Raičević, predsjednik opštine Bar i predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore, na okruglom stolu koji su zajednički organizovali Foster Europe Foundation Austria i Centar za istraživanje javne uprave (KDZ Beč).

Konferencija o budućnosti Evrope trenutno, u široko rasprostranjenom participativnom diskursu, raspravlja o budućnosti EU. Konferencija o budućnosti Evrope će omogućiti  građanima i institucijama iz cijele Evrope da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju zajedničke evropske budućnosti. Na žalost, zemlje zapadnog Balkana nisu uključene u raspravu o tome kako oblikovati evropsku budućnost.

Okrugli sto pod nazivom „Lokalne samouprave na zapadnom Balkanu i njihova vizija budućnosti Evrope“ je imao za cilj da istakne ulogu opština u evropskim integracijama, uključujući EU-makroregionalne strategije, i pruži priliku da se razgovara o potencijalima opština zapadnog Balkana i otvore vrata za komunikaciju o viziji i potrebama opština u regionu zapadnog Balkana u bliskoj i srednjoročnoj budućnosti.

Govoreći i u svojstvu potpredsjednika NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope),  Raičević je, između ostalog, istakao da opštine igraju presudnu ulogu u sprovođenju koncepta evropskih integracija i da je veoma važno prepoznati značaj uključivanja lokalnih vlasti i njihovih asocijacija u procesu proširenja.

Kategorija: