Obuka „Razvoj kompetencija opštinskih izabranih predstavnika u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda”
20.06.2019

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovala je obuku „Razvoj kompetencija opštinskih izabranih predstavnika u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda“.

Prva, od planirane tri obuke, se za predstavnike opština primorskog regiona održala 7. juna 2019. godine, u Opštini Tivat. Obuka se za predstavnike jedinica lokalne samouprave središnjeg regiona organizovala 14. juna u Podgorici, u Zajednici opština, dok se za predstavnike sjevernog regiona  održala u Kolašinu, 20.juna 2019.godine. Obukama je ukupno prisustvovalo 52 učesnika.

Ciljna grupa obuke su donosioci odluka u jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradonačelnici i predsjednici opština, predsjednici skupština, odbornici, kao i zaposleni u sekretarijatima lokalne samouprave nadležnim za komunalne poslove (vodne usluge).

Obuke su se organizovale sa ciljem da se učesnici upoznaju sa pravnim i institucionalnim okvirom lokalne samouprave u sektoru usluga vodosnabdijevanja i da bolje razumiju svoje uloge i odgovornosti, sa aspekta jedinica lokalne samouprave, ali i lokalnih skupština, kako bi unaprijedili pružanje usluga vodosnabdijevanja na lokalnom nivou.

Predstavljeno je kako bi trebalo da izgleda efikasna i održiva organizacija obavljanja vodnih usluga, kroz odnos sa korisnicima usluga, očekivanim kvalitetom vodnih usluga, odnosno strateškim poslovnim planiranjem i upravljanjem imovinom.

Bilo je riječi i o uspješnom finansiranju pružaoca vodnih usluga, o upravljanju gubicima (neprihodovana voda), ali i upravljanju ljudskim resursima. Teme koje su posebno interesovale učesnike su se odnosile na projektni ciklus i upravljanje kapitalnim infrastrukturnim investicijama, kao i određivanje tarifa vodnih usluga i održivost pružaoca vodnih usluga.

Pored toga, problemi koji su se na obukama izdvojili su oni koji se odnose na način tretmana i odvođenja otpadnih voda, odnosno rad i upravljanje predmetnim postrojenjima, kao i regionalizacija (aglomeracija) vodovodnih društava.

Takođe, kroz interakciju sa učesnicima koji su bili veoma aktivni, pored navedenih izazova, često se pominjala potreba za unapređenjem saradnje između jedinica lokalne samouprave, kao osnivača i vlasnika vodovodnih društava, i  samih vodovodnih društava. Kroz diskusije se pokrenulo i pitanje slabog nivoa iskorišćenosti dostupnih fondova EU u društvima, a kao jedan od razloga se navodi nedovoljno obučen kadar za apliciranje.

Za navedene probleme, na obukama su predložena rješenja koja, u okviru RCDN projekta, mogu doprinijeti njihovom poboljšanju i rješavanju, kroz niz radionica koje su planirane kao prioritetne aktivnosti u narednom periodu, kao i kroz razmjenu iskustava kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, koristeći najbolje primjere dobre prakse.

Trener na obukama je bila Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština Crne Gore.

Obuke se organizuju u sklopu projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda”, koji ima za cilj povećanje efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na zapadnom Balkanu, čime će doprinijeti poboljšanju usluga i omogućiti da veći broj građana ostvari pravo na pristup vodi za piće i sanitarnu upotrebu i doprinijeti postizanju EU pravnih standarda koji se odnosi na oblast životne sredine.

Ovdje možete naći više informacija o samoj obuci i projektu. 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kontakt osobama:

  • ispred Zajednice opština:

Jelena Borozan, 020 675 244, jelena.borozan@uom.co.me

  • ispred Udruženja za unapređenje, tretman i odvođenje otpadnih voda:

Andrija Simović067 77 33 33, simovic23@gmail.com  

Kategorija: