March, 2019

Neophodna veća uključenost lokalnih samouprava u procesu evrointegracija

15.03.2019

U okviru Konferencije „Uticaj procesa pristupanja EU na jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“, koja je organizovana u Sarajevu, 13. marta o.g., kao primjeri dobre prakse iz regiona predstavljeni su Mreža opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i uspostavljanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata.