Potpuno uključivanje lokalnog nivoa u pripremni proces važan preduslov za uspješan proces pristupa Evropskoj uniji » JCC 1

JCC 1
JCC-1.jpg