Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave
12.07.2017

U Podgorici je 12.07.2017.godine održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Veselin Vukčević, predsjednik Odbora. Sjednica je bila posvećena razmatranju Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi i predlozima i primjedbama koje su dale jedinice lokalne samouprave u odnosu na tekst Nacrta Zakona.

Odbor je na sjednici utvrdio radni predlog Izjašnjenja, sa konkretnim predlozima i primjedbama, koji će biti dostavljeno članovima Odbora na verifikaciju, nakon čega će Izjašnjenje na Nacrt Zakona, kao stav Zajednice  opština, biti dostavljeno Ministarstvu javne uprave i Radnoj grupi za izradu Zakona o lokalnoj samoupravi.

Odbor je donio Poslovnik o radu Odbora za razvoj lokalne samouprave.

Kategorija: