|
March, 2017

Migracije, učešće građana i lokalna i regionalna demokratija u fokusu 32. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

30.03.2017

KLRVE_foto1U Strazburu se od 28. do 30. marta 2017. godine održava 32. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE).

U fokusu 32. sjednice Kongresa su bili uloga lokalnih vlasti koje se suočavaju sa migracijma u prihvatu i integraciji migranata, učešće građana na lokalnom i regionalnom nivou, kao i stanje lokalne i regionalne demokratije u Evropi.

Izvještaj o uporednoj analizi upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu

23.03.2017

Izvještaj o uporednoj analizi u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu je pripremljen sa ciljem da se predstavi uvid u trenutnu situaciju upravljanja čvrstim otpadom na nacionalnom i lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope čije asocijacije su članice NALAS mreže. U izvještaju je, takođe, procjenjen napredak kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u odnosu na uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja čvrstim otpadom u odnosnu na 2014. godinu kao polaznu. Izvještaj je pripremila Radna grupa za upravljanje čvrstim otpadom i vodama Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Uloga lokalnih samouprava važna u procesu pristupanja EU

22.03.2017

Foto konferencija 22 martProces evropske integracije nosi koristi, ali i obaveze, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou i zato je važno da lokalne samouprave budu sastavni dio svih strategijskih planova i aktivnosti i partner u njihovom efikasnom i kvalittenom sprovođenju, poručio je ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović na konferenciji “Lokalne samouprave i evropski poslovi“.

Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave

08.03.2017

odbor za fin. mart 2017Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština održao je 08. marta 2017. godine u Podgorici treću sjednicu u proširenom sastavu.