March, 2017

Migracije, učešće građana i lokalna i regionalna demokratija u fokusu 32. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

30.03.2017

KLRVE_foto1U Strazburu se od 28. do 30. marta 2017. godine održava 32. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE).

U fokusu 32. sjednice Kongresa su bili uloga lokalnih vlasti koje se suočavaju sa migracijma u prihvatu i integraciji migranata, učešće građana na lokalnom i regionalnom nivou, kao i stanje lokalne i regionalne demokratije u Evropi.

Izvještaj o uporednoj analizi upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu

23.03.2017

Izvještaj o uporednoj analizi u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu je pripremljen sa ciljem da se predstavi uvid u trenutnu situaciju upravljanja čvrstim otpadom na nacionalnom i lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope čije asocijacije su članice NALAS mreže. U izvještaju je, takođe, procjenjen napredak kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou u odnosu na uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja čvrstim otpadom u odnosnu na 2014. godinu kao polaznu. Izvještaj je pripremila Radna grupa za upravljanje čvrstim otpadom i vodama Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS).

Uloga lokalnih samouprava važna u procesu pristupanja EU

22.03.2017

Foto konferencija 22 martProces evropske integracije nosi koristi, ali i obaveze, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou i zato je važno da lokalne samouprave budu sastavni dio svih strategijskih planova i aktivnosti i partner u njihovom efikasnom i kvalittenom sprovođenju, poručio je ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović na konferenciji “Lokalne samouprave i evropski poslovi“.

Poslovnik o radu Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština

08.03.2017

Poslovnik o radu Odbora za finansiranje lokalne samouprave

Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave

08.03.2017

odbor za fin. mart 2017Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština održao je 08. marta 2017. godine u Podgorici treću sjednicu u proširenom sastavu.