Migracije, učešće građana i lokalna i regionalna demokratija u fokusu 32. sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
30.03.2017

KLRVE_foto1U Strazburu se od 28. do 30. marta 2017. godine održava 32. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE).

U fokusu 32. sjednice Kongresa su bili uloga lokalnih vlasti koje se suočavaju sa migracijma u prihvatu i integraciji migranata, učešće građana na lokalnom i regionalnom nivou, kao i stanje lokalne i regionalne demokratije u Evropi.

U okviru debata na Kongresu, govorilo se i o Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i njenoj primjeni u domaćem zakondavstvu zemalja članica Savjeta Evrope. Kao međunarodni ugovor koji je ratifikovan od strane 47 zemalja članica SE, Povelja ima pravnu snagu i treba da bude direktno primijenjena u zakonodavstvu svih zemalja članica.

Kongresu se obratio i generalni sekretar Savjeta Evrope Thorbjorn Jagland koji je naglasio da lokalne i regionalne vlasti imaju veoma važnu ulogu u radu Savjeta Evrope na unapređenju ljudskih prava, jačanju vladavine prava i demokratije u cijeloj Evropi.

Na sjednici su razmatrani i Izvještaji o stanju lokalne i regionalne demokratije u Finskoj, Malti, Estoniji i Islandu, kao i Izvještaj o posmatranju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Kongres je usvojio i preporuke o sprečavanju zloupotrebe administrativnih resursa u toku izbornih procesa na lokalnom i regionalnom nivou.

U radu Kongresa učestvovali su i članovi Delegacije Crne Gore u Kongresu – šef Delegacije Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Dragoslav Šćekić, Predsjednik Opštine Berane, kao i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije.

U radu sjednice učestvovali su i mladi delegati iz svih zemalja članica, gdje je predstavnik Crne Gore, izabran na osnovu javnog poziva Kongresa, bio Darko Mrvaljević

Na marginama 32. sjednice Kongresa, članovi crnogorske delegacije su imali više bilateralnih susreta sa lokalnim i regionalnim izabranim predstavnicima iz zemalja članica Savjeta Evrope, gdje su dogovorili uspostavljanje i pravce buduće saradnje na pitanjima od zajedničkog interesa.

Kategorija: