June, 2015

„Prevencija korupcije na lokalnom nivou – prva iskustva sa realizacijom lokalnih akcionih planova“

23.06.2015

Antikorupcija 22 i23 jun 2015Radionica na temu Prevencija korupcije na lokalnom nivou – prva iskustva sa realizacijom lokalnih akcionih planova“, održana je 22. i 23. juna 2015. godine u Podgorici, u organizaciji Uprave za antikorupcijsku inicijativu, a u saradnji sa TAIEX Odjeljenjem Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije i uz podršku Zajednice opština Crne Gore.

Treći poziv za dostavljanje predloga projekata za prekogranični program Srbija-Crna Gora (otvoren 19. juna 2015)

23.06.2015

images za sajt (2)

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Crne Gore, objavljuju Poziv za dostavljanje predloga projekata iz sljedećih oblasti:

Devetnaesti broj biltena „Naša zajednica“

17.06.2015

Pages from Bilten ZOCG 19Iz štampe je izašao devetnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Orhanom Šahmanovićem, Predsjednikom Opštine Plav, kao i najznačajnije informacije sa sastanaka organa Zajednice opština (Skupštine i Upravnog odbora) na kojima su, između ostalog, utvrđene osnovne smjernice za planirane aktivnosti nacionalne asocijacije lokalnih samouprava u Crnoj Gori u tekućoj godini. U biltenu je predstavljena nedavno usvojena Strategija za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika sa Akcionim planom za njenu implementaciju, a dat je i pregled zajedničkih aktivnosti na planu konsolidacije lokalnih javnih finansija. Dat je poseban osvrt na aktivnosti koje jedinice lokalne samouprave treba da preduzmu radi kvalitetnije primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti i Zakona o komunalnoj policiji.

Održana prezentacija projekta „Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu“

15.06.2015

Zavod za zaposljavanje 15.06.2015_smallPrezentacija projekta „Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu“, održana je 15.06.2015. godine u Podgorici, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje.

Na Inicijativu Ministrke rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević, Zajednica opština je, u nepsrednoj komunikaciji sa Zavodom za zapošljavanje, ocijenila korisnim da se predstavnicima opština predstavi projekat „Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu”, kako bi se zajednički sagledale koristi koje bi mogle imati opštine i zajednica u cjelini i kako bi se na pravi način mogli vlaorizovati rezultati projekta.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje obuke za trenere

10.06.2015

NALAS logoMreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), u okviru projekta „Lokalni lideri u Jugoistočnoj Evropi: Vođstvom do promjene poziva organizacije/preduzeća sa relevantnim iskustvom da podnesu predloge za pružanje konsultantskih usluga za izradu i sprovođenje niza obuka za trenere (ToT).

Ponuda se mora dostaviti u elektronskoj formi najkasnije do 26. juna 2015. (petak) do 16h00 (CET) na info@nalas.eu sa naznakom: Offer for consultancy services for development and implementation of a series of ToTs.

Poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu regionalnog biznis plana i marketing plana i nacionalnog biznis i marketing plana

10.06.2015

NALAS logoMreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS), u okviru projekta „Lokalni lideri u Jugoistočnoj Evropi: Vođstvom do promjene“, koji podržava Njemačko društvo za razvoj i saradnju, poziva organizacije/preduzeća sa relevantnim iskustvom da podnesu predlog za pružanje konsultantskih usluga za razvoj regionalnih biznis i marketing planova i nacionalnih biznis i marketing planova za zemlje partnera projekta.

Ponuda se mora dostaviti u elektronskoj formi najkasnije do 26. juna 2015. (petak) do 16h00 (CET) na info@nalas.eu sa naznakom: Offer for consultancy services for development of Business and Marketing Plans.

Zajednica opština Crne Gore na sastanku sa Monitoring misijom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

09.06.2015

006Monitoring misija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope u periodu 09-11. juna 2015. godine boravi u Crnoj Gori, gdje će obaviti niz konsultativnih sastanaka sa najznačajnijim institucijama zaduženim za predlaganje, utvrđivanje i sprovođenje politika kojima se implementira sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori i njegova usklađenost sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.