Održana prezentacija projekta „Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu“
15.06.2015

Zavod za zaposljavanje 15.06.2015_smallPrezentacija projekta „Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu“, održana je 15.06.2015. godine u Podgorici, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje.

Na Inicijativu Ministrke rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević, Zajednica opština je, u nepsrednoj komunikaciji sa Zavodom za zapošljavanje, ocijenila korisnim da se predstavnicima opština predstavi projekat „Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu”, kako bi se zajednički sagledale koristi koje bi mogle imati opštine i zajednica u cjelini i kako bi se na pravi način mogli vlaorizovati rezultati projekta.

Refik Bojadžić, generalni sektetar Zajednice opština istakao je da se Crna Gora, u procesu pregovora za ulazak u Evrposku uniju nalazi pred brojnim izazovima u sprovođenju reformi, a jedan od najvažnijih je unapređenje administartivnih kapaciteta kako na državnom tako i na lokalnom nivou. On je naglasio da Zajednica opština ovaj projekat prepoznaje kao šansu da se unaprijede kapaciteti u oblasti razrade biznis ideja, izrade biznis planova, kao i pripreme i  implementacije projekata, te klasterskog povezivanja privrednih subjekata, što je oblast gdje su kapaciteti lokalnih samouprava nedovoljni, a potreba za unapređenjem jako naglašena. Jačanjem administrativnih kapaciteta kroz Tim mladih visokoobrazovanih i obučenih ljudi iz svih crnogorskih opština, koji će biti stavljeni u funkciju pomoći onima koji imaju biznis ideje da urade biznis plan i pripreme projekat sa kojim će aplicirati za sredstva za realizaciju projekta, predstavlja najbolji način konkretne podrške opština razvoju lokalne ekonomije i najsigurniji put da kroz realizaciju ovakvih projekata doprinesemo otvaranju novih radnih mjesta i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje mladih ljudi, a što je jedna od najvažnijih obaveza i izazova za opštine i državu Crnu Goru.

Vukica Jelić, direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore predstavila je ciljeve  projekta. Ona je podsjetila da se teorijska obuka 50 viskoškolaca  u tranjanju od tri mjeseca  završava 1. jula, kada će se korisnici programa vratiti u svoje opštine i nastaviti praktičnu obuku uz mentorstvo narednih devet mjeseci u jedinicama Zavoda za zapošljavanje po opštinama. Ona je istakla da je prvi korak u narednom periodu formiranje Lokalnih timova za zapošljavanje koje će činiti predstavnici loklane samouprave, zavoda za zapošljavanje, unije sindikata, škola i nevladinih organizacija. Lokalni tim će imati zadatak da napravi analizu postojeće privredne strukture u opštini sa njenim specifičnostima, da razvije 10 biznis ideja u narednih devet mjeseci, ali i da se preko ovog programa umrežava sa ostalim opštinama kako bi zajednički aplicirali za projekte koji se finasiraju iz EU i drugih fondova. Ona je napomenula da je za programski  period 2015-2017. Zavod za zapošljavanje dobio 3 miliona eura iz kojih će odeređen iznos biti bespovratna sredstva koja mogu mladi ljudi iskoristiti za pokretanje biznisa.

Dr Vasilije Kostić, profesor na obukama u okviru ovog projekta, istakao je da opštine mogu imati koristi od mladih ljudi koji će biti obučeni da šire znanja ali što je posebno važno, poslovne vještine sa ostalim mladim ljudima koji imaju biznis ideje a za čiju razradu i realizaciju im je potrebna stručna i tehnička  podrška. On je posebno naglasio važnost klasterskog povezivanja privrednih subjekata između nekoliko geografski povezanih opština, a koji će podstaći ideje i projekti ljudi koji su dio ovog programa.

Ministarka Zorica Kovačević je istakla da mladi ljudi koji su dio ovog projekta moraju biti prepoznati kao resurs i prihvaćeni od lokalnih samouprava i biti stavljeni u funkciju njihovog ekonomskog razvoja. Ovi mladi ljudi mogu biti od koristi ne samo opštini već i građanima, kroz pomoć u pripremi projekata iz oblasti poljoprivrede, turizma, usluga, i sl., sa kojim će aplicirati za finansijsku podršku za realizaciju projekata, a za čiju pripremu su do sada izdvajali značajna sopstvena sredstva. Ona je naglasila da će ovi mladi ljudi imati punu podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja,  i izrazila očekivanje da će i opštine dati tu podršku i znati da iskoriste znanje mladih ljudi obučenih kroz ovaj projekat. Ministarka Kovačević je istakla da će Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju biti na raspolaganju velika sredstva ali da država i lokalne samouprave moraju osnažiti kapacitete da ta sredstva iskoriste na pravi način, a ovaj projekat je između ostalog i u toj funkciji.

Prezentaciji projekta prisustvovali su predsjednici i predstavnici iz 15 crnogorskih opština koji se bave pitanjima ekonomskog razvoja kao i učesnici – korisnici programa.

Kategorija: