August, 2014

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU ZAJEDNIČKOG PROGRAMA SAVJETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE „UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE MANJINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI“

14.08.2014

kisobraniOtvoren je poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“.

Cilj zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi“ jeste poboljšanje pristupa pravima manjina na raznim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti, a posebno Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.