July, 2014

Šesnaesti broj biltena “Naša Zajednica”

31.07.2014

naslovnaIz štampe je izašao šesnaesti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Posebno mjesto u ovom broju biltena posvećeno je aktivnostima koje je Zajednica opština preduzela na planu pripreme primjedbi, predloga i izjašnjenja na zakonska i druga razvojna dokumenta od značaja za razvoj lokalne samouprave (Predlog Zakona o lokalnoj samoupravi, Nacrt Zakona o zaradama u javnom sektoru, Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020. godine) i amandmansko djelovanje na Predlog Zakona o komunalnoj policiji prema nadležnom odboru Skupštine Crne Gore. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Mijuškom Bajagićem, Predsjednikom Opštine Plužine. Predstavljene su brojne aktivnosti koje su realizovane u okviru obilježavanja Dana javnih službi, kao i sa konferencije povodom završetka projekta „Priprema i implementacija državnog i lokalnih planova upravljanja otpadom“ i „Značaj upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u Crnoj Gori“.

Predstavljanje programskih dokumenata bilateralnih, trilateralnih i transnacionalnih programa u okviru IPA II programskog perioda 2014-2020

08.07.2014

DSCF0511Zajednica opština Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovali su, danas u Podgorici, predstavljanje programskih dokumenata bilateralnih, trilateralnih i transnacionalnih programa koji će biti finansirani u okviru IPA II za programski period 2014-2020, na kojem su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava.

Cilj sastanka bio je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave upoznaju sa ciljevima programa, tematskim prioritetima i planiranim aktivnostima, te da daju predloge i sugestije od značaja za lokalnu samoupravu radi njihovog aktivnijeg uključivanja u programe saradnje.