Amandmani na Predlog Zakona o komunalnoj policiji
18.06.2014

Copy of DSCF0505Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog Zakona o komunalnoj policiji i isti dostavila Skupštini Crne Gore radi razmatranja i donošenja. Budući da se Zakonom uređuju poslovi koji su u isključivoj nadležnosti jedinica lokalne samouprave, Zajednica opština Crne Gore je, polazeći od svoje uloge zastupnika njihovih interesa pred državnim organima, razmotrila Predlog Zakona i na isti podnijela Amandmane Skupštini Crne Gore, odnosno nadležnom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Amandmane na Predlog Zakona o komunalnoj policiji pripremila je Komisija za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština, koja je posebnu pažnu posvetila usaglašenosti Predloga Zakona sa sistemom lokalne samouprave i pravnim sistemom, uopšte. Amandmanima je dat predlog za precizno definisanje instituta obezbjeđenja komunalnog reda i vršenja nadzora u komunalnoj oblasti, jasno razgraničenje poslova komunalnog policajca i komunalnog inspektora, utvrđivanje broja komunalnih policajaca, njihove obuke, nadzora nad radom komunalne policije, i sl.

Cilj podnošenja Amandmana je unapređenje rješenja u Zakonu o komunalnoj policiji, kako bi se doprinijelo njegovoj efikasnijoj primjeni u praksi.

Predlog Amandmana dostavljen je predsjednicima opština, kao članovima Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore koji su dali punu podršku istim, nakon čega su Amandmani dostavljeni Skupštini Crne Gore na razmatranje.

 Amandmani na Predlog Zakona o komunalnoj policiji

Kategorija: