Zajednica opština Crne Gore uputila Vladi Crne Gore Inicijativu za obrazovanje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu
20.01.2014

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, čiji su članovi predsjednici svih opština u Crnoj Gori, Gradonačelnik Prijestonice i Gradonačelnik Glavnog grada, na sjednici odžanoj u Podgorici 16.decembra 2013.godine, razmatrao je pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave u Crnoj Gori, pa je  u vezi sa tim,  a saglasno članu 121 stav 1 tačka 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi  („Sl. list RCG“, br. 42/03; 28/04;75/05; 13/06 i „ Sl. list Crne Gore“, br. 88/09; 03/10 i 38/12), donio Zaključak Br. 02-53/13 od 16.12.2013. godine o podnošenju Inicijative Vladi Crne Gore za obrazovanje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. 

Inicijativa za obrazovanje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (PDF)

Kategorija: