January, 2014

Zajednica opština podnijela Inicijativu za uređivanje pitanja izbora organa u mjesnoj zajednici

27.01.2014

Zajednica opština Crne Gore, podnijela je Skupštini Crne Gore Inicijativu za uređivanje pitanja načina i postupka izbora organa u mjesnoj  zajednici. Mjesne zajednice su institut uređen Zakonom o lokalnoj samoupravi. Međutim, po pitanju izbornog procesa za izbor organa u mjesnim zajednicama postoji pravna praznina i to kako u važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi, tako i u […]

Amandmani na Prijedlog Zakona o zdrastvenoj zaštiti

27.01.2014

Upravni odbor Zajednice opština, na sjednici održanoj 16. decembra u Podgorici donio je zaključak da se povodom rješenja u Prijedlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji se odnose na položaj, prava i obaveze lokalne samouprave pripreme Amandmani i dostave Skupštini Crne Gore i Klubovima poslanika. Zajednica opština,prije dostavljanja amandmana Skupštini i Klubovima poslanika, dostavila je iste […]

Zajednica opština Crne Gore uputila Vladi Crne Gore Inicijativu za obrazovanje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

20.01.2014

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, čiji su članovi predsjednici svih opština u Crnoj Gori, Gradonačelnik Prijestonice i Gradonačelnik Glavnog grada, na sjednici odžanoj u Podgorici 16.decembra 2013.godine, razmatrao je pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave u Crnoj Gori, pa je  u vezi sa tim,  a saglasno članu 121 stav 1 tačka 1 i […]