Okrugli sto „Lokalna samouprava u procesu pregovora: poglavlja od značaja za sjeverne opštine Crne Gore“
16.10.2013

Okrugli sto - Niksic 15.10.20133Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i Zajednica opština Crne Gore su, u saradnji sa Opštinom Nikšić, 15.10.2013. godine u Nikšiću organizovali okrugli sto na temu „Lokalna samouprava u procesu pregovora: poglavlja od značaja za sjeverne opštine Crne Gore“.

Okrugli sto je organizovan povodom obilježavanja 6 godina od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i 28 godina od usvajanja Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Bila je to prilika da se razmijene mišljenja o ulozi lokalnih samouprava u pregovaračkom procesu, s fokusom na poglavlja 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i 27. Životna sredina.

Na skupu su govorili državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović, generalni sekretar Zajednice opština Rajko Golubović, pregovarač za 11. poglavlje i pomoćnik ministra za poljoprivredu i ribarstvo Danijela Stolica, šef radne grupe za 22. poglavlje i generalni direktor za koordinaciju programa pomoći EU Ivana Petričević i direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj Siniša Stanković.

Po riječima ambasadora Pejovića, od posebnog je značaja da se lokalne samouprave na vrijeme pripreme za članstvo u EU, jer u suprotnom rizikuju da utiču na smanjenje kvaliteta životnog standarda građana. Istakao je da se na lokalnom nivou se sprovodi skoro 75 odsto ili tri četvrtine svih regulativa i propisa u članicama Unije, pa se uspješna integracija u EU ne može se zamisliti bez spremnih, kompetentnih i angažovanih lokalnih samouprava.

Ambasador Pejović je saopštio da Crna Gora još nema predstavnika lokalne samouprave u Briselu, a što je, po njegovom mišljenju, neophodno radi što kvalitetnijeg načina predstavljanja i tog nivoa vlasti, a u cilju korišćenja svih mogućih prednosti procesa evropskih integracija. Takođe, govorio je o dosadašnjoj saradnji koju imaju Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i Zajednica opština i lokalne samouprave, kao i o budućim aktivnostima kada su pitanju ove aktivnosti. Posebno je istakao značaj ovog okruglog stola, pa je ukratko govorio o pitanjima koja su posebno važna za opštine sa sjevera zemlje, a odnose se na poglavlja: 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i 27. Životna sredina.

Predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović je istakao da su lokalne samouprave u Crnoj Gori uglavnom spremne za proces pregovora iz oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine i regionalne politike i koordinacije strukturnih instrumenata kao značajnih područja djelovanja institucija EU. Mišljenja je da je u nekim oblastima zatajila korespondecija sa državnim institucijama, dok je u drugim izuzetan sklad između državnih projekta i lokalnih potreba. Zato je, po njegovim riječima, od posebnog značaja usavršavanje te saradnje i na taj način stvaranje preduslova za korišćenje prednosti koje nudi EU.

Kada je u pitanju Opština Nikšić, predsjednik Grbović je apostrofirao postojanje sopstvenih  kapaciteta i iskustva da se odgovori postavljenim zahtjevima EU i da se sa kvalitetnim projektima konkuriše za sredstva iz evropskih fondova koja ć se primijeni na najbolji način. Tim povodom je govorio i o projektima koji se realizuju i koofinansiraju iz evropskih fondova, kao i o projektima na poboljšanju seoske infrastrukture i zaštite životne sredine za koje će trebati najviše novca i gdje se očekuje značajna podrška države.

Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore Rajko Golubović je kazao da su brojni i ozbiljni izazovi sa kojima se suočava Crna Gora na putu ka EU i da su lokalne uprave, trudeći se da obezbijede bolje uslove za život građana, počele realizaciju brojnih projekata novcem dobijenim iz fondova EU.

U tom smislu, Zajednica opština sa lokalnim upravama, uključujući i projekte međuopštinske saradnje, obezbijedila je u proteklom periodu oko deset miliona EUR, što je svakako veliki uspjeh jedne male asocijacije kakva je Zajednice opština.
Prema njegovim riječima, realizuju se i manji projekti za koji se novac obezbjeđuje posredstvom donatora iz EU, čime se pomaže opštinama u realizaciji konkretnih poslova.

Golubović je istakao da evropske integracije podrazumijevaju i usvajanje i, što je još važnije, primjenu evropskog zakonodavstva, a kako su lokalne samouprave te koje će pri ulasku u Evropsku uniju biti velikim dijelom odgovorne za primjenu novousvojenog zakonodavstva, razumljiva je potreba njihovog pravovremenog informisanja i započinjanja priprema za buduće pristupanje.

Takođe, istakao je i uključnost predstavnika Zajednice opština Crne Gore u rad četiru pregovaračke grupe i to: Poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje, poglavlje 13 Ribarstvo i poglavlje 14 Saobraćajna politika. Mišljenja je da predstavnici Zajednice opština moraju biti uključeni i u rad pregovaračkih grupa za poglavlje 11 Poljoprivreda i ruralni razvoj, Poglavlje 27 Zaštita životne sredine, kao i poglavlje 15 Energetika.

Okruglom stolu su, pored organizatora, prisustvovali i predstavnici sjevernih crnogorskih opština koji su uzeli učešće u konstruktivnom dijalogu i raspravi u kojem je od posebnog značaja bilo učešće koordinatora pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 11, 22 i 27. Rasprava je još jednom potvrdila značaj i potrebu za jačanjem saradnje državnih i lokalnih organa u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Uvodno obraćanje g-dina ambasadora Aleksandra Pejovića

Uvodno obraćanje generalnog sekretara g-dina Rajka Golubovića

Kategorija: