Zajednička sjednica Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore
11.04.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERADanas je u Podgorici održana zajednička sjednica Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore. Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Zajednice Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje, a istom je predsjedavao dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grad Podgorica.

Pored članova Skupštine i Upravnog odbora, sjednici su, po pozivu, prisustvovali: Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, Danilo Gvozdenović, generalni direktor sektora za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Oliver Marković, predsjednik Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština i sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica i Snežana Mijušković, predsjednica Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština i sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica.

Imajući u vidu da su ova dva organa Zajednice opština održala zajednički sastanak, razmatran je jedinstveni dnevni red, dok je rasprava vođena pojedninačno po tačkama dnevnog reda.

Skupština i Upravni odbor su razmatrali i usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zajednice opština za 2012. godinu i Program rada i Finansijski plan Zajednice opština za 2013. godinu. Prilikom razmatranja i usvajanja ovih dokumenata, članovi Skupštine i Upravnog odbora su se saglasili da je Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, svoju ulogu i zadatke u zastupanju interesa svojih članica u proteklom periodu izvršavala na najbolji mogući način, te da u srednjem roku treba raditi na rješavanju pitanja obezbjeđivanja poslovnog prostora asocijacije.

Na ovoj sjednici razmatrano je Izjašnjenje Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti na tekst Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Danilo Gvozdenović, generalni direktor sektora za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, predstavio je pojedina rješenja iz Predloga ovog Zakona koji je od izuzetnog značaja za lokalne samouprave. Nakon toga, Oliver Marković, predsjednik Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti Zajednice opština dao je kratak osvrt na pripremljeno Izjašnjenje Komisije na Predlog Zakona, kao i na druge predloge u vezi sa pitanjima iz ove oblasti, a koja su sadržana u zajednički pripremljenom Mišljenju ove Komisije i Komisije za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština na dokument „Fiskalliteti na lokalnom nivou“ koji je, za potrebe Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, pripremilo Ministarstvo finansija..

Nakon duže i dinamične rasprave o ovoj tački dnevnog reda, u kojoj su aktivno učešće uzeli i dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, Maja Ćatović, predsjednica opštine Kotor, Žarko Pavićević, predsjednik opštine Bar, Danijela Đurović, predsjednica Skupštine opštine Herceg Novi i Samir Agović, predsjednik Skupštine opštine Berane, usvojeno je Izjašnjenje Komisije na tekst Predloga Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Budući da je Programom rada Vlade Crne Gore predviđeno da se Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata nađe na njenom dnevnom redu na sjednici zakazanoj za 18. april, to je, tim povodom, donijet i Zaključak da se prije toga (najkasnije do 17. aprila) organizuje još jedna sjednica Upravnog odbora na kojoj će se, iz prisustvo ministra Branimira Gvozdenovića, još jednom razmotriti rješenja iz ovog zakona.

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora i Skupštine Zajednice opština razmatrana je i Inicijativa za izmjenu člana 636 Zakona o obligacionim odnosima kojom je predviđeno da se ukine nadležnost organa lokalne uprave u postupku rješavanja o bespravnom useljenju u posebne i zajedničke djelove stambenih zgrada. Ova Inicijativa je usvojena, a njeno pokretanje se odlaže do izmjene postojećih i/ili donošenja novih propisa kojima se uređuje oblast stanovanja.

O Izvještaju o obukama u lokalnoj samoupravi u 2012. godini govorile su Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove i Ljubinka Radulović, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i njen predstavnik u Savjetu za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi, dr Miomir Mugoša Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, informisao je Skupštinu i Upravni odbor o svojim aktivnostima u ovom Vladinom radnom tijelu. S tim u vezi predstavio je Dopunu Predloga za inoviranje Akcionog plana za implementaciju preporuka Giljotine propisa i Mišljenje na dokument “Fiskaliteti na lokalnom nivou”, dokumenta koja je u ime Zajednice opština podnio Savjetu.

Amandmane na Predlog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, sa posebnim akcentom na preciznije definisanje ovih poslova, obezbjeđivanje sredstava za njeno finansiranje, prava jedinica lokalne samouprave na refundiranje sredstava po osnovu porodiljskog, odnosno roditeljskog odsustva, i dr. predstavila je predsjednica Komisije za društvene djelatnosti Zajednice opština Snežana Mijušković, sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorica. Ovi su Amandmani usvojeni i biće dostavljeni nadležnom Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore.

Imajući u vidu činjenicu da mandat sadašnjem generalnom sekretaru Zajednice opština Crne Gore Rajku Goluboviću ističe 05.juna 2013. godine, donijeta je i odluka da raspiše javni konkurs za izbor generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore.

Kategorija: